Lidmaatschapsvoorwaarden

1. Inleiding

1.1. Het HotelClub-ledenprogramma wordt aangeboden aan geregistreerde gebruikers van HotelClub.com naar het eigen goeddunken van HotelClub Pty Ltd ("HotelClub","wij"of "onze").

1.2. Door deel te nemen aan het HotelClub-ledenprogramma kunnen Leden DIRECT Member Rewards verdienen voor het boeken op de Website van HotelClub of de mobiele apps van HotelClub, en Member Rewards voor hotelboekingen verzilveren op de Website van HotelClub of mobiele apps van HotelClub, conform deze Lidmaatschapsvoorwaarden en de beschikbaarheid van hotelaccommodatie. De termen "u" en "uw" in deze Lidmaatschapsvoorwaarden verwijzen naar een ieder die lid is van het HotelClub-lidmaatschapsprogramma op 15 januari 2016.

1.3. HotelClub kan het HotelClub-ledenprogramma en deze Voorwaarden te allen tijde met of zonder voorafgaande kennisgeving aan u beëindigen of wijzigen. 

1.4. HotelClub geeft geen garanties, waarborgen of verklaringen van welke aard dan ook betreffende het HotelClub-ledenprogramma. Het HotelClub-ledenprogramma is nietig waar verboden door de toepasselijke federale, staats-, of lokale wet- of regelgeving.

1.5. Deelname aan het HotelClub-ledenprogramma vrijwaart HotelClub en haar filialen en partners van alle claims of aansprakelijkheid met betrekking tot uw deelname aan het HotelClub-ledenprogramma, waaronder, maar niet beperkt tot, claims met betrekking tot het verdienen en verzilveren van Member Rewards. HotelClub Hotelleveranciers zijn op geen enkele manier verbonden met of verantwoordelijk voor het beheer van het HotelClub-ledenprogramma.

2. Definities

"Incheckdatum" betekent de dag waarop een Lid incheckt bij het Hotel voor een Bevestigde boeking.

"Bevestigde boeking" betekent een boeking gemaakt voor 15 februari 2016 via de Website van HotelClub of de mobiele apps van HotelClub, inclusief een Last-minuteboeking, die is voltooid (niet geannuleerd) door het Lid.

"Hotel" betekent iedere soort accommodatie die beschikbaar is om te boeken op de Website van HotelClub of via de mobiele apps van HotelClub.

"HotelClub-ledenprogramma" betekent het ledenprogramma dat actief is op de Website van HotelClub en de mobiele apps van HotelClub overeenkomstig deze Lidmaatschapsvoorwaarden.

"Website van HotelClub" betekent www.hotelclub.com en alle respectieve subsites.

"Last-minuteboeking" betekent elke Hotelboeking die is gedaan en bevestigd binnen 28 dagen van uw incheckdatum (met voorwaarde dat deze gemaakt is voor 15 ferbuari 2016) waarvoor u ofwel (i) een borg moet betalen aan HotelClub en het saldo betaalt aan het Hotel op de incheckdatum of (ii) volledig moet betalen op het moment van de boeking op de Website van HotelClub of via de mobiele apps van HotelClub.

"Lid" (of "u" of "uw") betekent een persoon die een aanvraag heeft ingediend en is aanvaard als een lid van het Ledenprogramma van HotelClub.

"Member Rewards" zijn de basiseenheden in het HotelClub-ledenprogramma. Momenteel is de waarde van 1 (EEN) Member Reward gelijk aan 1 (EEN) Amerikaanse dollar.

"Lidmaatschapsaccount" betekent een account dat op verzoek is aangemaakt voor een Lid door HotelClub en dat kan worden gebruikt met behulp van een log-in en wachtwoord voor Leden via de Website van HotelClub of de mobiele apps van HotelClub overeenkomstig deze Lidmaatschapsvoorwaarden.

"Meerdere kamers" betekent dat een Lid meer dan één kamer of kamersoort heeft geboekt in één enkele reservering die betaald is in één transactie;

"Totale boekingskosten" betekent in het geval van Bevestigde boekingen met uitzondering van Last-minuteboekingen, het bedrag dat in rekening wordt gebracht op de creditcard van een Lid inclusief belastingen indien van toepassing, en in het geval van Last-minuteboekingen, de totale kosten van het Hotel die ofwel bestaan uit (i) de aanbetaling betaald aan HotelClub en in rekening gebracht op de creditcard van een Lid plus het saldo van de totale kosten die betaald moeten worden aan het Hotel bij aankomst of (ii) de totale kosten van het Hotel in rekening gebracht op de creditcard van een Lid zonder een saldo dat betaald moet worden aan het Hotel bij aankomst.

3. Lidmaatschap

3.1. Het lidmaatschap begint na aanvaarding van de lidmaatschapsaanvraag door HotelClub. HotelClub behoudt zich het recht voor om elke aanvraag voor het lidmaatschap te weigeren.

3.2. Een Lid moet achttien (18) jaar of ouder zijn en een geldig e-mailadres hebben.

3.3. Elk Lid mag slechts één Lidmaatschapsaccount hebben. Lidmaatschap van het HotelClub-ledenprogramma is niet overdraagbaar.

3.5. HotelClub behoudt zich het recht voor om verdere deelname van ieder Lid aan het HotelClub-ledenprogramma te beëindigen en alle Member Rewards die door het Lid zijn verzameld op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

3.6. Als Lid ontvangt u regelmatige onderhoudsupdates voor uw account via e-mail en andere e-mailberichten.

3.7. Leden kunnen het HotelClub-ledenprogramma op elk gewenst moment verlaten door indiening van een schriftelijke kennisgeving. HotelClub zal dan het desbetreffende Lidmaatschapsaccount annuleren en alle opgebouwde Member Rewards in dat Lidmaatschapsaccount zullen onmiddellijk vervallen. Het Lidmaatschap wordt automatisch beëindigd na het overlijden van het Lid en Member Rewards die op het moment van overlijden zijn verdiend maar niet verzilverd zullen automatisch vervallen.

4. Verantwoordelijkheden van Leden

4.1. Een Lid moet zijn/haar log-in en wachtwoord veilig bewaren.

4.2. HotelClub heeft het recht om alle activiteiten van het Lidmaatschapsaccount te controleren. Als uw Lidmaatschapsaccount tekenen vertoont van fraude, misbruik of verdachte activiteiten kan HotelClub naar eigen goeddunken uw Lidmaatschapsaccount onmiddellijk sluiten of bevriezen en u kunt sommige of al uw verdiende Member Rewards verliezen, inclusief alle Member Rewards die zijn verdiend door frauduleuze boekingen. Voorbeelden van fraude, misbruik of verdachte activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot het overtreden van deze Voorwaarden; het deelnemen aan illegale of frauduleuze handelingen of activiteiten met betrekking tot het verdienen van of verzilveren van Member Rewards; het verstrekken van, of een poging doen tot verstrekken van onjuiste of misleidende informatie aan HotelClub of een Hotelleverancier; het geven van een verkeerde voorstelling van zaken aan HotelClub of een Hotelleverancier; het verkopen, toewijzen, overdragen of verwerven, of het aanbieden om te verkopen, toewijzen, overdragen of verwerven van Member Rewards. Om het bevriezen van een account of de annulering van Member Rewards aan te vechten dient u de Klantenservice te bellen. 

4.3. Als u frauduleuze activiteiten hebt uitgevoerd behoudt HotelClub zich het recht voor alle benodigde juridische stappen te ondernemen. Bovendien bent u wellicht aansprakelijk voor monetaire verliezen aan HotelClub, waaronder proceskosten en schadevergoedingen, en zult u in de toekomst niet langer mogen deelnemen aan het HotelClub-ledenprogramma. 

5. Het verdienen van Member Rewards voor Bevestigde Boekingen

5.1. Member Rewards zullen worden berekend over de totale boekingskosten.

Voorbeeld van een Bevestigde boeking met uitzondering van Last-minuteboeking:

Totale Boekingskosten  $100
Betaald met creditcard van Lid $100

Verdiende Member Rewards $100 x 4% = 4.0 Member Rewards

Voorbeeld van Last-minuteboeking met alleen aanbetaling te betalen:
Totale Boekingskosten  $100
Betaald met creditcard van Lid $10
Saldo te betalen op Incheckdatum $90
Verdiende Member Rewards $100 x 4% = 4.0 Member Rewards

5.2. Leden zullen geen Member Rewards verdienen op enig bedrag van een Bevestigde boeking die volledig of gedeeltelijk werd betaald uit Member Rewards, bijvoorbeeld:

Totale boekingskosten  $100
Betaald met creditcard van Lid  $80
Betaald met opgebouwde Member Rewards  $20

Verdiende Member Rewards $80 x 4% = 3.2 Member Rewards

Totale Boekingskosten $100
Betaald met creditcard van Lid $0
Betaald met opgebouwde Member Rewards  $100
Verdiende Member Rewards $0 x 4% = 0 Member Rewards

5.3. Het aantal verdiende Member Rewards voor iedere Bevestigde boeking wordt op de datum van de Bevestigde boeking (de "Verdiendatum") bijgeschreven op het Lidmaatschapsaccount, en verschijnt in de rubriek "Mijn Club" onder "Member Rewards-balans".

5.4. Member Rewards die zijn verzilverd voor een niet-restitueerbare Bevestigde boeking zullen in geen geval teruggestort worden op uw Lidmaatschapsaccount.

5.5. U zult geen Member Rewards verdienen op eventuele kosten die direct door het Hotel worden geïnd, bijvoorbeeld Resortvergoedingen, roomservice en kamer-upgrades.

6. Lidmaatschapsniveaus

6.1. Er zijn drie lidmaatschapsniveaus in het HotelClub-ledenprogramma. Het instapniveau is Zilver. Leden kunnen doorstromen naar de hogere niveaus – Goud en Platina – door Bevestigde boekingen te doen overeenkomstig het onderstaande:

Zilveren clublid: Om in aanmerking te komen voor het zilveren lidmaatschapsstatus dient u zich aan te melden voor het lidmaatschapsprogramma van HotelClub voor 15 januari 2016 en de lidmaatschapsvoorwaarden te accepteren en u hier aan te houden. Een zilver lid verdient Member Rewards tegen een verdienpercentage van 3% bij boekingen via de HotelClub-website voor 15 februari 2016 en 4% bij boekingen via de mobile apps van HotelClub voor 15 februari 2016.

Gouden clublid: Een Zilveren lid zal een Gouden clublid worden als hij/zij ten minste 2 Bevestigde boekingen (inclusief verblijf) binnen een aaneengesloten periode van 24 maanden gedaan heeft, met een boekingsdatum van voor 15 februari 2016. Bij het bereiken van het Gouden clublidniveau zal het Lid vervolgens Member Rewards verdienen op zijn/haar derde, vierde, vijfde en zesde Bevestigde boekingen tegen een tarief van 4% voor boekingen die gedaan zijn op de Website van HotelClub en 5% voor boekingen die op een mobiele app van HotelClub gedaan zijn.

Platina clublid: Een Gouden lid zal een Platina clublid worden als hij/zij ten minste 6 Bevestigde boekingen (inclusief verblijf) binnen een aaneengesloten periode van 24 maanden gedaan heeft, met een boekingsdatum van voor 15 februari 2016. Bij het bereiken van het Platina clublidniveau zal het Lid dan Member Rewards verdienen op zijn/haar zevende en latere Bevestigde boekingen berekend tegen een tarief van 5% voor boekingen die gedaan zijn op de Website van HotelClub en 7% voor boekingen die op een mobiele app van HotelClub gedaan zijn.

Het lidmaatschapsniveau blijft behouden voor de rest van het kalenderjaar waarin het niveau bereikt wordt, het daaropvolgende kalenderjaar en tot 28 februari van het volgende jaar. Alleen boekingen gemaakt nadat een Lid zich heeft aangemeld voor het HotelClub-lidmaatschapsprogramma tellen mee voor het lidmaatschapsniveau. Een Bevestige boeking telt alleen mee voor het lidmaatschapsniveau als u Lid bent en ingelogd bent op de website van HotelClub of via een van de apps van HotelClub tijdens het boeken. Uw lidmaatschapsaccount wordt bijgewerkt met het nieuwe lidmaatschapsniveau binnen 24 uur nadat u incheckt bij het hotel van de reservering die u recht geeft op een verhoogd lidmaatschapsniveau.

Verdiende Member Rewards tellen niet mee voor het lidmaatschapsstatus. Een nieuw lidmaatschapsniveau kan alleen bereikt worden doormiddel van Bevestigde boekingen (inclusief verblijf). Zodra een Lidmaatschapsaccount wordt gedeactiveerd behoudt HotelClub het recht om het lidmaatschapsniveau laten vervallen.

HotelClub behoudt het recht om te allen tijde verdiende Member Rewards of overnachtingen die meetellen voor het lidmaatschapsniveau, die verdiend of bijgeschreven waren voor ongebruikte producten of diensten, te verwijderen. Member Rewards worden verwijderd wanneer een Lid een restitutie ontvangt van ofwel HotelClub of een reisaanbieder uit de reisbranche.

Een wijziging aan uw lidmaatschapsstatus heeft geen enkel invloed op de vervaldatum van verdiende Member Rewards, die vervallen in overeenstemming met clausule 7 van deze Lidmaatschapsvoorwaarden.

7. Het vervallen van Member Rewards

7.1. Tenzij anders vermeld in deze Lidmaatschapsvoorwaarden of de algemene voorwaarden voor eventuele promotionele Member Rewards, zullen Member Rewards vervallen om 23.59 AEST van de datum 15 maanden na de Verdiendatum. Nadat Member Rewards zijn vervallen kunnen zij onder geen beding worden hersteld.

8. Andere manieren om Member Rewards te verdienen

8.1. HotelClub kan van tijd tot tijd promoties uitvoeren waarbij promotionele Member Rewards aan Leden worden aangeboden. Voor de verdien-, verzilver- en vervaldatum van promotionele Member Rewards die zijn verdiend via promotionele Member Rewards gelden de bepalingen van iedere individuele promotie. 

9. Het verzilveren van Member Rewards

9.1. Member Rewards mogen worden gebruikt vanaf de Verdiendatum tot 15 februari 2016. Het Lid kan beginnen zijn/haar Member Rewards te gebruiken om te betalen voor alle of een deel van zijn/haar toekomstige Hotelboekingen bij HotelClub zodra hij/zij een minimum van 1 (EEN) Member Reward heeft opgebouwd in het “Member Rewards-balans”. Member Rewards met de vroegste vervaldatum zullen het eerst worden verzilverd.

9.2. Bij het maken van een boeking na (i) identificatie als Lid door het gebruik van cookies en pixeltags op onze Website of mobiele app(s) overeenkomstig ons Privacybeleid of (ii) in te loggen op de Website van HotelClub of mobiele app(s) van HotelClub met uw log-in en wachtwoord voor leden, en op voorwaarde dat uw "Member Rewards-balans" groter is dan 1 (EEN) Member Reward, gaat u ermee akkoord dat HotelClub automatisch op de Website van HotelClub of de mobiele app van HotelClub het totaalbedrag voor uw boeking zal weergeven met aftrek van het totale bedrag van de Member Rewards die zijn bijgeschreven op uw Lidmaatschapsaccount en omgerekend in de valuta van uw boeking, met gebruik van de dagelijkse wisselkoers van de Amerikaanse dollar (zoals toegewezen door HotelClub). Dit is aangeduid als "Uw ledenprijs" op de Website van HotelClub of de mobiele app van HotelClub. U zult dan worden gevraagd of u al uw Member Rewards wilt gebruiken om te betalen voor een deel of het geheel van de boeking. Als u ervoor kiest om uw Member Rewards te gebruiken, zult u de "Uw ledenprijs" verschuldigd zijn voor uw boeking. Als u ervoor kiest uw Member Rewards niet te gebruiken zullen zij worden doorgeschoven en wordt het totale bedrag in rekening gebracht voor uw boeking.

9.3. Als u Meerdere kamers reserveert en u kiest ervoor uw Member Rewards te gebruiken, zullen uw Member Rewards worden afgetrokken van de Totaalkosten van het Hotel. Member Rewards die worden toegepast op boekingen met Meerdere kamers kunnen niet selectief worden toegepast op één geselecteerde kamer maar worden toegepast op de volledige Totaalkosten van het Hotel. In dit geval, als u vervolgens een of meer kamers in de boeking met Meerdere kamers annuleert, en als u recht hebt op een terugbetaling, dan zal het bedrag dat aan u wordt terugbetaald op uw creditcard bestaan uit de kosten van die bepaalde geannuleerde kamer met aftrek van de hoeveelheid Member Rewards die proportioneel werd toegepast op alle kamers die zullen worden teruggestort op uw Lidmaatschapsaccount.

9.3.1. Bijvoorbeeld, als een Lid twee kamers heeft geboekt voor een totale prijs van US $300, waarbij kamer A US $100 kost en kamer B US $200, en een Member Rewards-balans had van 30 Member Rewards die het Lid koos om te verzilveren, dan zouden de Member Rewards automatisch worden toegepast als volgt:

  • Totale bedrag betaald door Lid met creditcard US $270 en met Member Rewards 30.
  • In het geval van een annulering en het recht op terugbetaling, zou het Lid voor Kamer A 90 dollar restitutie ontvangen op zijn/haar creditcard en 10 Member Rewards terugbetaald en voor Kamer B 180 dollar restitutie ontvangen op zijn/haar creditcard en 20 Member Rewards terugbetaald.

9.4. Wanneer u een hotel boekt hebt u de optie om al uw Member Rewards te gebruiken om een deel of de gehele boeking mee te betalen (in het geval dat uw Member Rewards-balans groter is dan de kosten van de boeking). Als u er voor kiest om uw Member Rewards te gebruiken bij het betalen van de boeking dan brengen wij de waarde van de Member Rewards in mindering op de totale prijs van de boeking. Als u er voor kiest om uw Member Rewards niet te gebruiken voor een boeking dan blijven ze beschikbaar in uw account voor toekomstig gebruik, onderhevig aan hun vervaldatum. Member Rewards met de vroegste vervaldatum worden als eerste ingezet bij het verzilveren. U verdient Member Rewards over het gedeelte van uw boeking dat niet betaald is met Member Rewards.

9.5. Als u een Bevestigde boeking die gedeeltelijk is betaald door Member Rewards annuleert, zullen de Member Rewards die zijn gebruikt voor de Bevestigde boeking worden teruggestort op uw Lidmaatschapsaccount met hun oorspronkelijke vervaldatum. Member Rewards kunnen niet worden gebruikt om eventuele annuleringskosten te betalen of compenseren.

9.6. Alle boekingen en annuleringen vallen onder de Boekingsvoorwaarden van HotelClub en eventuele afzonderlijke Annuleringsvoorwaarden van het Hotel die van toepassing kunnen zijn.

9.7. Member Rewards kunnen niet worden toegewezen, verkocht, overgedragen, uitgewisseld, ingewisseld voor contant geld en/of toegezegd aan derden of aan een andere account. U hebt geen eigendomsrechten of andere juridische belangen in Member Rewards. U bent verantwoordelijk voor alle persoonlijke belastingverplichtingen die gerelateerd kunnen zijn aan deelname aan het HotelClub-ledenprogramma en het verzilveren van Member Rewards.

10. Veranderingen in de Lidmaatschapsvoorwaarden

10.1. HotelClub kan de Lidmaatschapsvoorwaarden of de voordelen van het HotelClub-ledenprogramma van tijd tot tijd wijzigen met of zonder voorafgaande kennisgeving. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op de waarde van reeds verdiende Member Rewards.

10.2. HotelClub behoudt zich ook het recht voor om het HotelClub-ledenprogramma of enig deel daarvan, in welke jurisdictie dan ook te allen tijde met of zonder kennisgeving te beëindigen, zelfs als een dergelijke beëindiging afbreuk kan doen aan het recht Member Rewards te verdienen of in te wisselen. HotelClub is op generlei wijze aansprakelijk naar Leden voor enige waarde of voordelen die Leden kunnen verliezen als gevolg van wijzigingen in het programma.

10.3. Voortdurend Lidmaatschap in het HotelClub-ledenprogramma zal worden beschouwd als aanvaarding van de geldende Lidmaatschapsvoorwaarden. Alle voorgaande versies van de Lidmaatschapsvoorwaarden zijn nietig.

11. Persoonlijke informatie

11.1. Het is een voorwaarde voor lidmaatschap dat een Lid akkoord gaat met het Privacybeleid van HotelClub en uw deelname aan het HotelClub-ledenprogramma is onderworpen aan dit Privacybeleid. U gaat ermee akkoord dat u ons Privacybeleid hebt gelezen en dat de voorwaarden van een dergelijk beleid redelijk en aanvaardbaar voor u zijn. Uw aanvaarding van de Voorwaarden is ook uw instemming met de informatiepraktijken in ons Privacybeleid.

12. Aansprakelijkheid

12.1. HotelClub erkent dat bepaalde wetten algemene voorwaarden of garanties in contracten voor de levering van goederen of diensten impliceren die niet kunnen worden uitgesloten. Behoudens hetgeen bepaald in wetten dat niet wettelijk kan worden uitgesloten of gewijzigd door de overeenkomst, zijn HotelClub en al zijn functionarissen, werknemers of agenten niet aansprakelijk voor enig verlies of vordering van welke aard dan ook (waaronder, zonder beperking, gevolgschade of economisch verlies of verlies van winst) met betrekking tot de schending van een van deze Lidmaatschapsvoorwaarden door enig persoon; of voor enig overlijden of letsel of gevolgschade of schade ten gevolge van de levering of verzilvering van Member Rewards van HotelClub of eventuele andere Ledenvoordelen, behalve voor zover een dergelijk verlies of claim voortvloeit uit nalatigheid of opzettelijk wangedrag van HotelClub of een van zijn functionarissen, werknemers of agenten.

13. Algemeen

13.1. Deze Lidmaatschapsvoorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van New South Wales, Australië en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van New South Wales, Australië.

13.2. Als een deel of het geheel van een clausule van deze Lidmaatschapsvoorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is, dan dient die clausule, voor zover nodig, zodanig te worden gelezen dat deze niet illegaal, ongeldig of onafdwingbaar is, maar als dat niet mogelijk is, zal deze worden verwijderd uit deze Voorwaarden, en de overige bepalingen van deze Lidmaatschapsvoorwaarden zullen volledig van kracht blijven.