นโยบายความเป็นส่วนตัวของ HotelClub

นโยบายความเป็นส่วนตัว

มีผลบังคับใช้ 12 กันยายน 2014

HotelClub มุ่งมั่นที่จะรักษาและปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

HotelClub ดำเนินการภายใต้หลักด้านความเป็นส่วนตัวของออสเตรเลีย (Australian Privacy Principles หรือ APPs”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายด้านความเป็นส่วนตัวปี 1988 (Privacy Act 1988) ในฐานะดำเนินธุรกิจ เราอาจต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายเกี่ยวกับชนิดข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจจะจัดเก็บ รวมถึงวิธีการที่เราใช้งาน จัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดการติดต่อด้านล่าง

1. คำจำกัดความ

ในนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ จะมีคำต่างๆ ซึ่งสามารถดูคำจำกัดความได้ในส่วนที่ 1 นี้หรือที่คำนำ

"บริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจ" หมายถึงบริษัทอื่นๆ ที่ HotelClub เกี่ยวข้องหรือมีสัญญาอยู่

การ จอง หมายถึงการสำรองที่พักหรือบริการ

"คุกกี้" หมายถึงไฟล์คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่ส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้สมัครรับข่าวสาร สมาชิก หรือแขกเพื่อจุดประสงค์ในการบ่งชี้คอมพิวเตอร์เครื่องดังกล่าวเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในอนาคต

แขกหมายถึงผู้ที่สามารถค้นหาและจองผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านทางเว็บไซต์ของเราโดยไม่ได้เป็นสมาชิก

"HotelClub”, เรา หรือ ของเรา หมายถึง  HotelClub Pty Ltd และบริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

"สมาชิกหมายถึงบุคคลที่ลงทะเบียนกับเว็บไซต์สมาชิกจะมี ID สมาชิกและรหัสผ่าน

“ID สมาชิกหมายถึงที่อยู่อีเมลที่คุณใช้ (พร้อมด้วยรหัสผ่านของคุณ) เพื่อเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของเรา

แท็กพิกเซล หมายถึงกราฟิกขนาดจิ๋วพร้อมด้วยตัวบ่งชี้ที่ไม่ซ้ำกันซึ่งจะทำหน้าที่เหมือนกับคุกกี้ และจะใช้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวทางออนไลน์ของผู้ใช้เว็บ แท็กพิกเซลนั้นจะแตกต่างจากคุกกี้ตรงที่คุกกี้ระบบจะจัดเก็บคุกกี้ไว้ที่ฮาร์ดไดร์ฟของผู้ใช้ แต่แท็กพิกเซลจะถูกซ่อนไว้โดยไม่ให้มองเห็นได้ในเว็บเพจและจะมีขนาดเท่ากับจุดเล็กๆ เท่านั้น

"ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หมายถึงที่พักในโรงแรมและรายการอื่นๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์

ข้อมูลเซสชันหมายถึงข้อมูลการใช้และอุปกรณ์ เช่น ชนิดของอินเตอร์เน็ตเบราเซอร์และระบบปฏิบัติการของผู้ใช้ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์ โดเมนเนมของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าก่อนที่จะมายังเว็บไซต์ของเรา วันที่ เวลา และระยะเวลาที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จำนวนครั้งที่ผู้ใช้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา หน้าที่ผู้ใช้ดูในเว็บไซต์ของเรา คุกกี้ที่สะสมในเบราเซอร์ของผู้ใช้ ชนิดของอุปกรณ์ของผู้ใช้ และหมายเลขยืนยันตัวตนของอุปกรณ์ของผู้ใช้

ผู้สมัครรับข่าวสารหมายถึงบุคคลที่เลือกที่จะรับข้อเสนอหรือโปรโมชั่นผ่านทางอีเมลหรือวิธีการอื่นๆ จาก HotelClub โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกหรือแขก

ผู้ใช้หมายถึงแขกหรือสมาชิก

เว็บไซต์ หมายถึงเว็บไซต์ www.HotelClub.com และแอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ HotelClub และเว็บไซต์ย่อยหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีอยู่ในเว็บไซต์/แอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ย่อยเหล่านี้

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราจัดเก็บ

เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือเมื่อคุณมีการติดต่อประเภทอื่นๆ กับเราเราอาจจะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณเพื่อลงทะเบียนคุณเป็นสมาชิก ผู้สมัครรับข่าวสาร  กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน เข้าร่วมในการสำรวจหรือการแข่งขัน รับบริการสำหรับลูกค้าของเรา ถามคำถามหรือทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ โทรศัพท์ หรืออีเมล

ตัวอย่างเช่น เราอาจจะจัดเก็บรายละเอียดต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียงชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล วันเกิด หมายเลขบัตรเครดิตและวันหมดอายุ รายละเอียดของโรงแรมของคุณ และรายละเอียดการเดินทางอื่นๆเราอาจจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลอื่นๆ ที่ทำการจองแทนคุณ

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวหากคุณส่งรีวิวมายังเว็บไซต์ของเราในการดำเนินการดังกล่าว คุณควรทราบว่าผู้ใช้อื่นจะสามารถอ่าน จัดเก็บ หรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณส่งได้เราไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณเลือกจะส่งในการรีวิว และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปโดยความสมัครใจอย่างเต็มที่ของคุณหากคุณต้องการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลออกจากการรีวิวของคุณ คุณสามารถติดต่อเราได้โดยใช้ช่องทางที่ระบุไว้ด้านล่างในบางกรณี เราอาจจะไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกได้ ในกรณีดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบพร้อมทั้งแจ้งเหตุผล

คุณสามารถเข้าถึงบางพื้นที่ของเว็บไซต์โดยไม่ต้องเปิดเผยว่าคุณคือใครหรือเข้าสู่ระบบ เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราในฐานะแขก สมาชิก หรือผู้สมัครรับข่าวสาร เราจะจัดเก็บข้อมูลเซสชันผ่านทางเครื่องมือการวิเคราะห์ คุกกี้ และแท็กพิกเซลตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

เครื่องมือการวิเคราะห์ คุกกี้ และแท็กพิกเซล

เราจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสื่อสารของคุณกับเว็บไซต์โดยไม่มีการบ่งชี้คุณเป็นรายบุคคลตัวอย่างเช่น เราจะใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น เครื่องมือการวิเคราะห์เว็บไซต์ คุกกี้ และแท็กพิกเซลเพื่อจัดเก็บข้อมูลเซสชันเพื่อจุดประสงค์ในการช่วยให้เราจดจำคุณได้เมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้งและเพื่อช่วยให้เราสามารถมอบประสบการณ์ทางออนไลน์ที่ดีที่สุดให้แก่คุณได้เว้นแต่ผู้ใช้จะแจ้งข้อมูลการยืนยันตัวตนกับเราอย่างชัดเจน (เช่น การลงทะเบียนกับเราหรือการลงชื่อเข้าใช้บัญชีโดยใช้ข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดีย) เราจะไม่ทราบว่าผู้ใช้คือใคร

เบราเซอร์อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติคุณสามารถกำหนดค่าตัวเลือกเบราเซอร์ของคุณให้หยุดรับคุกกี้หรือแจ้งเตือนให้คุณทราบก่อนยอมรับคุกกี้จากเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

หากคุณตัดสินใจจะไม่ยอมรับคุกกี้ของเรา คุณจะสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ของเราส่วนที่เปิดให้บริการต่อสาธารณชนทั่วไป แต่คุณจะไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ มากมายของเว็บไซต์ของเราได้

นอกจากนี้ เราจะได้รับข้อมูลมาตรฐานที่เบราเซอร์ของคุณส่งไปยังทุกๆ เว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม เช่น ที่อยู่ IP ชนิดเบราเซอร์และภาษา เวลาการเข้าถึง และแอดเดรสเว็บไซต์อ้างอิงเรายังส่งโฆษณาและจัดเตรียมเครื่องมือการวิเคราะห์เว็บไซต์ในเว็บไซต์และบริการที่ไม่ใช่ของ HotelClub และเราจะจัดเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น การดูหน้าต่างๆ ของไซต์บุคคลที่สามนี้ด้วย

เมื่อคุณได้รับจดหมายข่าวหรืออีเมลโปรโมชั่นจาก HotelClub เราอาจจะใช้ลิงค์หรือเทคโนโลยีในรูปแบบเดียวกันเพื่อพิจารณาว่าคุณได้เปิดอีเมลหรือไม่และคุณคลิกลิงค์ใดเพื่อจัดเตรียมอีเมลการสื่อสารหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เหมาะสมกับคุณยิ่งขึ้น

3. เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ:

 • มอบผลิตภัณฑ์หรือบริการให้แก่คุณ
 • ให้ความช่วยเหลือในการจัดการหรือการจองกับผู้ให้บริการโดยเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ
 • ส่งข้อมูลของคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราที่อาจเป็นประโยชน์กับคุณ รวมถึงผลิตภัณฑ์และการบริการจากบริษัทในเครือและพันธมิตรทางธุรกิจของเรา
 • ประมวลผลและติดตามธุรกรรมของคุณ
 • จัดเก็บและดำเนินการเกี่ยวกับการชำระเงิน ทั้งโดยผ่านทางเราหรือทางบุคคลที่สาม
 • อำนวยความสะดวกแก่คุณในการเข้าร่วมโครงการสมาชิกของคุณ
 • จัดทำการแข่งขันหรือโปรโมชั่นในนามของ HotelClub และบุคคลที่สามบางราย
 • พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ ดำเนินการทางการตลาด ขาย หรือจัดเตรียมผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราหรือของบริษัทที่เรามีความสัมพันธ์ทางการค้าด้วย แต่เราจะดำเนินการในกรณีที่คุณอนุญาตให้หรือในกรณีที่กฎหมายอนุญาตเท่านั้น
 • ดำเนินการงานด้านการปฏิบัติการและธุรการ (รวมถึงการบริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาระบบและการทดสอบ การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ และการวิจัยทางการตลาดหรือการสำรวจความคิดเห็นของลูกค้า)
 • ตรวจสอบการยืนยันตัวตนของคุณ
 • สื่อสารกับคุณทางอีเมล จดหมาย หรือโทรศัพท์
 • วิเคราะห์และจัดการการใช้งานเว็บไซต์ของเรา
 • ปรับแต่งบริการที่เรามอบให้คุณอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของเราให้ตรงกับความต้องการของคุณและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • สืบสวน ตรวจหา และปกป้อง HotelClub จากความผิดพลาด ความประมาท การฝ่าฝืนสัญญา การฉ้อฉล การโจรกรรม และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
 • ดำเนินการธุรกรรมบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขาย การรวม การแยกออก หรือการปรับผังองค์กรของเราใหม่ โดยที่จะมีการมอบข้อมูลให้แก่หน่วยงานใหม่ที่รับผิดชอบการดำเนินการธุรกิจเดิม
 • ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือ
 • เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ โดยได้รับความยินยอมจากคุณ

การใช้ข้อมูลรวมและข้อมูลเซสชัน

เรายังอาจใช้ข้อมูลรวม (ซึ่งก็คือข้อมูลที่บันทึกไว้ในรูปแบบต่างๆ เกี่ยวกับบุคคลหนึ่งคนขึ้นไป) ซึ่งไม่มีการระบุตัวตนของบุคคลและไม่สามารถจำแนกบุคคลจากข้อมูลได้เราอาจจะใช้ข้อมูลรวมเพื่ออธิบายเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเราให้พันธมิตรหรือผู้ที่อาจจะเป็นพันธมิตรของเรา นักลงทุน และผู้โฆษณาทราบภายหลังการสำรวจ เพื่อทำความเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการและความชื่นชอบของตลาด หรือเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์ของเราตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้ของเว็บไซต์ของเราที่เคยเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งบอกกับเราว่าพวกเขามีประสบการณ์ที่ดีกับโรงแรมในสถานที่ดังกล่าว เราอาจจะแนะนำโรงแรมแห่งดังกล่าว

เราร่วมมือกับบุคคลที่สามเพื่อลงโฆษณาในเว็บไซต์ของเราและไซต์ที่เป็นของบริษัทอื่นๆ หรือดำเนินการโดยบริษัทอื่นๆผู้ให้บริการด้านโฆษณาแก่เราและพันธมิตรจะใช้คุกกี้และแท็กพิกเซลเพื่อบ่งชี้เบราเซอร์ของคุณโดยไม่เปิดเผยตัวตนของคุณ บริษัทโฆษณาบุคคลที่สามบางแห่ง เช่น เครือข่ายโฆษณาอาจจะรวมข้อมูลที่ไม่มีการเปิดเผยตัวตนที่ได้รับมาจากกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์ของเราเข้ากับข้อมูลที่ได้รับจากแห่งอื่นๆ และ/หรือไซต์อื่นๆ เราจะไม่ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พันธมิตรที่ให้บริการโฆษณา พันธมิตรสื่อ หรือเครือข่ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ

เราใช้ข้อมูลเซสชันที่ไม่มีการเปิดเผยตัวตน เช่น สถานที่ที่คุณค้นหา เพื่อจัดทำโฆษณาในเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่นๆ ให้แก่คุณเราจะไม่ขายข้อมูลเซสชันของคุณให้แก่ฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการโฆษณาของเรา แต่เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อดำเนินการโฆษณาในนามของฝ่ายอื่นๆ เช่น ผู้ให้บริการด้านการเดินทางตัวอย่างเช่น เราอาจแสดงโฆษณาโรงแรมให้คุณเห็นในนามของโรงแรมดังกล่าวเมื่อคุณอยู่ในไซต์อื่นๆในกรณีดังกล่าว เราจะใช้บุคคลที่สามเพื่อบ่งชี้เบราเซอร์ของคุณโดยไม่บ่งชี้ตัวตนในระหว่างที่อยู่ในเว็บไซต์อื่นๆคุณสามารถเลือกที่จะไม่รับโฆษณาชนิดนี้ได้โดยคลิกที่นี่ และ ที่นี่ เมื่อคุณเลือกที่จะไม่รับโฆษณาชนิดนี้ คุณจะยังคงได้รับโฆษณาจาก  HotelClub หรือโฆษณาจากฝ่ายอื่นๆ ที่เป็นโฆษณาเพื่อผู้รับกลุ่มใหญ่ (โฆษณาที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลเซสชันของคุณ)

4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา

ในบางครั้ง เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังรูปแบบต่อไปนี้:

 • เปิดเผยแก่ผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา เช่น โรงแรมและผู้ให้บริการที่พัก
 • เปิดเผยแก่องค์กรที่ให้บริการในนามของ HotelClub ตัวอย่างเช่น เพื่อให้บริการแก่ลูกค้า ดำเนินการเกี่ยวกับบัตรเครดิต ส่งการสื่อสารทางอีเมลไปยังคุณในนามของเรา เพื่อการวิจัย การดำเนินการทางการตลาด การประมวลผลข้อมูล เพื่อวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของเรา เพื่ออำนวยความสะดวกการใช้งานแก่ผู้ใช้ หรือเพื่อให้บริการด้านบัตรเครดิตหรือเพื่อวิเคราะห์เครดิตของคุณเราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องใช้เพื่อดำเนินการในนามของเราเท่านั้นให้แก่บริษัทเหล่านี้
 • เพื่อร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ ในการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเพิ่มเติมให้แก่คุณ เช่น ในรูปแบบของโปรโมชั่นหากคุณร้องขอผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านี้ เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อบริษัทอื่นๆ ในการให้บริการหรือจัดหาผลิตภัณฑ์ที่คุณร้องขอนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยบริษัทอื่นๆ ดังกล่าวเราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริษัทต่างๆ ก่อนที่คุณจะร้องขอผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทดังกล่าว
 • เพื่อปกป้องเว็บไซต์ของเราและสิทธิ์ของเราตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน
 • เพื่อปกป้องสิทธิ์และทรัพย์สินของ HotelClub รวมถึงการบังคับใช้ข้อตกลงหรือนโยบายของเราที่ควบคุมการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ หรือเมื่อเราจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขหรือจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเรา
 • เพื่อดำเนินการธุรกรรมบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขาย การรวม การแยกออก หรือการปรับผังองค์กรของเราใหม่ โดยที่จะมีการมอบข้อมูลให้แก่หน่วยงานใหม่ที่รับผิดชอบการดำเนินการธุรกิจเดิม และ
 • เปิดเผยแก่ผู้รับประกันและหน่วยงานที่ควบคุม

เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์รองโดยได้รับความยินยอมจากคุณ หรือหากเปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต หรือได้รับคำสั่งจากศาล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้ามพรมแดน

ผู้ให้บริการบุคคลที่สามบางรายที่เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจจะอยู่ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฟิลิปปินส์ และอินเดียเราจะมอบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่องค์กรเหล่านี้ในกรณีที่องค์กรเหล่านี้ตกลงว่าจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการแก่ HotelClub เท่านั้นภายใต้คำแนะนำจาก HotelClub และด้วยความเคารพต่อข้อมูลดังกล่าว และดำเนินการอย่างสอดคล้องกับ APP นโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และกฎหมายที่บังคับใช้

เราอาจจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ HotelClub ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป ฮ่องกง สิงคโปร์ และจีนด้วยโดยทั่วๆ ไปแล้ว เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่หน่วยงานในต่างประเทศเหล่านี้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ในการจองบริการด้านการเดินทางของคุณ และ/หรือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการและบริการทางเทคนิคของหน่วยงานดังกล่าวในนามของเราเท่านั้น

5. เราจะรักษาและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

เราจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ในฐานข้อมูลโดยสอดคล้องกับนโยบายด้านการจัดการบันทึกของเราและกฎหมายที่บังคับใช้ระยะเวลาที่จัดเก็บข้อมูลอาจจะเกินระยะเวลาที่คุณมีความสัมพันธ์กับเรา แต่เราจะเก็บไว้ตราบเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินการตามจุดประสงค์ของการเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณดังกล่าวเท่านั้น ซึ่งอาจจะรวมถึงการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรามีข้อมูลเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในภายหลังด้วยตัวอย่างเช่น เราอาจจะต้องเก็บรักษาข้อมูลไว้เพื่อช่วยให้คุณสามารถรับเงินคืนสำหรับการเดินทางที่คุณจองไว้แต่ต้องยกเลิกได้เราอาจจะจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลบางชนิดไว้เพื่อปกป้องกิจกรรมการหลอกลวง เพื่อปกป้องเราเองจากการเกิดหนี้สิน เพื่อช่วยให้เราสามารถดำเนินการแก้ไขหรือจำกัดความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่เรา หรือเมื่อกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำหนด หรือข้อบังคับกำหนดให้ต้องดำเนินการดังกล่าว

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยและในเซิร์ฟเวอร์ที่ควบคุมโดย HotelClub ซึ่งตั้งอยู่ที่สำนักงานของเราหรือที่สำนักงานของผู้ให้บริการของเรา

6. เราจะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร

HotelClub ใช้การป้องกันทางกายภาพ การบริหารจัดการ และทางเทคนิคเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้ผิดวัตถุประสงค์ ความเสียหายและการถูกรบกวน และเราได้ทำการทบทวนนโยบายด้านความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ

หากคุณเลือกที่จะติดต่อกับ HotelClub ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา คุณควรทราบว่าการส่งข้อมูลต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทาง World Wide Web นั้นอาจจะไม่ปลอดภัยHotelClub ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายของข้อมูลที่คุณส่งให้เราผ่านทาง World Wide Webอย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะชำระเงินผ่านบัตรเครดิตเมื่อทำการจองในเว็บไซต์ รายละเอียดบัตรของคุณจะถูกเข้ารหัสเพื่อดำเนินธุรกรรมโดยใช้การเข้ารหัส (Secure Socket Layer)รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิตจะใช้เพื่อชำระค่าที่พักที่เกี่ยวข้องกับการจองผ่านบริการของเราเท่านั้นเราจะจัดเก็บรายละเอียดเหล่านี้อย่างปลอดภัยตลอดเวลา และจะไม่ใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นๆ และจะไม่มอบให้แก่บุคคลที่สาม

เราจะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ทั้งในออสเตรเลีย และ/หรือ ในประเทศอื่นๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเพียง สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ฮ่องกง สิงคโปร์ และประเทศอื่นๆ ที่ HotelClub และบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ให้บริการมีสถานที่ปฏิบัติงานอยู่HotelClub ได้ดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามในประเทศอื่นปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบที่สอดคล้องกับ APP และนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

7. วิธีการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราจะดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคล (i) ที่เราจัดเก็บนั้นถูกต้อง ทันสมัย และสมบูรณ์ และ (ii) เราใช้หรือเปิดเผยอย่างถูกต้อง ทันสมัย สมบูรณ์ และเกี่ยวข้องกับจุดประสงค์ของการใช้หรือเปิดเผยข้อมูล

ผู้ใช้ทุกรายของเว็บไซต์สามารถเข้าถึงเพื่ออัพเดตหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่เราครอบครองไว้ได้โดยอีเมลมาที่ privacy@HotelClub.com

สมาชิกสามารถดู และ/หรือ อัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลในโปรไฟล์สมาชิกของตนได้วิธีการดำเนินการดังกล่าว ให้เข้าสู่ระบบที่ Membership Homepage แล้วคลิกที่ "My Profile" เพื่อดู และ/หรือ เปลี่ยนแปลงหากคุณต้องการยกเลิกสมาชิกของคุณกับ HotelClub เพียงแจ้งให้เราทราบโดยส่งอีเมลมาที่ customer_service@HotelClub.com

8. การตลาดและความเป็นส่วนตัว

การเลิกรับบริการและการยกเลิกการสมัครรับข่าวสาร

คุณจะได้รับโอกาสในการ “เลิก" รับการสื่อสารจากเราหรือจากบุคคลที่สามที่ส่งข้อมูลให้คุณตามนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตัวอย่างเช่น คุณจะมีทางเลือกในการเลิกสมัครรับจดหมายข่าว อีเมล และสื่อโปรโมชั่นหรือการตลาดอื่นๆ จากเราคุณสามารถ “เลิก” รับการสื่อสารเหล่านี้ได้โดยการคลิกที่ลิงค์ยกเลิกการสมัครที่ท้ายอีเมล

การตรวจสอบ

HotelClub อาจทำการตรวจสอบและทบทวนข้อมูลที่รับหรือส่งผ่านทางเว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์ หรืออีเมลเป็นครั้งคราวเพื่อตรวจสอบคุณภาพและเพื่อจุดประสงค์อื่นๆเราขอสงวนสิทธิ์ในการเซ็นเซอร์ แก้ไข ลบ หรือห้ามมิให้ส่งหรือรับข้อมูลที่ HotelClub เห็นว่าไม่เหมาะสมหรือเป็นการฝ่าฝืนนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในระหว่างการตรวจสอบ อาจจะมีการทดสอบ บันทึก หรือทำสำเนาข้อมูล

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

เพื่อความสะดวกของคุณ เว็บไซต์ของเราจะมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ("ไซต์ที่เชื่อมต่อ”)เมื่อคุณคลิกที่ลิงค์ในไซต์เหล่านี้ คุณจะออกจากเว็บไซต์ของเราเราไม่ได้ควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อไซต์ที่เชื่อมต่อหรือนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของไซต์ดังกล่าวก่อนที่คุณจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในไซต์ที่เชื่อมต่อ เราขอแนะนำให้คุณทบทวนนโยบายด้านความเป็นส่วนตัวของไซต์ดังกล่าวอย่างละเอียดไซต์ที่เชื่อมต่อเหล่านี้อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณที่อาจจะแบ่งปันกับ HotelClubนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับในรูปแบบนี้

เว็บไซต์แบรนด์ร่วม

HotelClub มีความสัมพันธ์กับพันธมิตรธุรกิจทางออนไลน์ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยพันธมิตรเหล่านี้ได้โดยตรงเว็บไซต์เหล่านี้บางเว็บอาจจะเป็น “แบรนด์ร่วม” กับโลโก้ของ HotelClub อย่างไรก็ตาม  เว็บไซต์เหล่านี้อาจจะไม่ได้เป็นกรรมสิทธิ์ของ ดำเนินการโดย หรือดูแลโดย หรือในนามของ HotelClub

ก่อนที่คุณจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ไซต์แบรนด์ร่วมดังกล่าว คุณควรอ่านนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ดังกล่าวไซต์แบรนด์ร่วมเหล่านี้อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณที่อาจจะแบ่งปันกับ HotelClubนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะบังคับใช้กับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับในรูปแบบนี้

9. ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

เราจะจัดเก็บข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของคุณด้วยความยินยอมของคุณและเมื่อคุณต้องการจะจัดการเกี่ยวกับการเดินทางเท่านั้นเราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของคุณเพื่อจุดประสงค์หลักที่จัดเก็บ หรือจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับจุดประสงค์หลักโดยตรงและสมเหตุสมผลเท่านั้นมิฉะนั้น เราจะไม่จัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเกี่ยวกับคุณ เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดข้อมูลที่มีความอ่อนไหวตามที่กฎหมายกำหนด คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความเห็นทางการเมือง การเป็นสมาชิกของสมาคมทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนา ความเชื่อทางปรัชญา การเป็นสมาชิกของสมาคมการค้าหรืออาชีพ การเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน รสนิยมหรือพฤติกรรมทางเพศ บันทึกอาชญากรรม ข้อมูลทางสุขภาพ ข้อมูลทางชีวภาพที่ใช้เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบทางชีวภาพ หรือการยืนยันตัวตนทางชีวภาพ หรือแม่แบบทางชีวภาพ

10. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เดินทางรายอื่นๆ

หากคุณให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับบุคคลอื่นๆ ที่เดินทางร่วมกับคุณ (เช่น สมาชิกในครอบครัว) คุณควรแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และคำแจ้งเตือนเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวที่เราแจ้งให้คุณทราบ

11. การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว

HotelClub อาจแก้ไขนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราวข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในความครอบครองของ HotelClub จะควบคุมโดยนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดโปรดตรวจสอบนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าคุณทราบการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่อนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้การใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่องจะเป็นการยืนยันโดยนัยว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดในนโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมล (ตามที่อยู่อีเมลที่คุณระบุไว้ในบัญชีของคุณ) หรือโดยการแจ้งเตือนในเว็บไซต์ของเราก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้

หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณไม่ยอมรับ โปรดติดต่อเราโดยใช้รายละเอียดด้านล่าง

12. วิธีการติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือคุณต้องการจะแก้ไข อัพเดต หรือเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราถือครอง โปรดติดต่อเราที่ privacy@HotelClub.com หรือ HotelClub Pty Ltd แผนกที่ติดต่อ:Customer Service – Privacy, Level 10, 201 Elizabeth Street, Sydney NSW 2000, Australiaเราจะตอบคำถามหรือข้อกังวลทั้งหมดที่ส่งมาสู่ที่อยู่อีเมลฉบับนี้ภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับ หรือโดยเร็วที่สุดตามความเหมาะสมหากเราได้รับคำขอของคุณในที่อยู่อีเมลอื่นๆ เราจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดตามความเหมาะสม

HotelClub ได้รับเครื่องหมาย TRUSTe’s Privacy Seal ซึ่งเป็นการแสดงว่านโยบายเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และการปฏิบัติของ HotelClub นั้นได้รับการตรวจสอบโดย TRUSTe แล้วว่าเป็นไปตามข้อกำหนด TRUSTe’s program requirements ซึ่งประกอบด้วยความโปร่งใส การตรวจสอบได้ และทางเลือกในการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภารกิจของ TRUSTE ในฐานะบุคคลที่สามอิสระคือการเพิ่มความเชื่อถือทางออนไลน์จากผู้บริโภคและองค์กรทั่วโลกโดยใช้เครื่องหมายแสดงความน่าเชื่อถือด้านความเป็นส่วนตัวและระบบตรวจสอบความเชื่อถือที่เป็นนวัตกรรมต่างๆโครงการ TRUSTe ครอบคลุมเฉพาะข้อมูลที่จัดเก็บผ่านทางเว็บไซต์ของเราเท่านั้นและไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลที่จัดเก็บผ่านทางแอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของเราหากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ HotelClub โปรดติดต่อเราก่อนหากการติดต่อเราไม่สามารถตอบคำถามหรือแก้ไขข้อกังวลของคุณได้ โปรดสอบถามหรือแจ้งข้อกังวลไปที่ TRUSTe โดยคลิกที่นี่

TRUSTe online privacy certification

หากข้อร้องเรียนของคุณไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม คุณสามารถยื่นร้องเรียนไปยัง Federal Privacy Commissioner ได้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว คุณสามารถติดต่อสายด่วนบริการของ Office of the Australian Information Commissioner (“OAIC”) ได้ที่ 1300 363 992 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ OAIC ได้ที่ www.oaic.gov.au