Integritetspolicy för HotelClub

TRUSTe online privacy certification

Träder i kraft 30 mars 2012

HotelClub Pty Ltd (som härefter nedan kallas "HotelClub") arbetar för att försäkra om våra kunders integritet och säkerhet av all personlig information som samlas in. Enligt lagstiftningen för integritetsskydd sammanfattar HotelClubs Integritetspolicy insamlingsmetoder för Personlig Information, hur den personliga informationen används och de val du kan göra angående hur den personliga informationen som du anger tas emot och används.

Enkelt uttryckt:

 • Vi kommer inte att samla in personlig information utan din vetskap och tillåtelse;
 • Vi kommer inte medvetet att lämna ut din personliga information till tredje part, förutom det som anges i denna Integritetspolicy;
 • Vi kommer att tillåta dig granska, korrigera eller ta bort din personliga information;
 • Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för att erbjuda och förbättra de produkter eller tjänster som tillhandahålls på vår webbsida; och
 • Vi kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda säkerheten av den Personliga Information vi samlar in från dig.

HotelClub har erhållit TRUSTe:s Privacy Seal som anger att denna integritetspolicy och praxis har granskats av TRUSTe avseende uppfyllande av TRUSTe:s programkrav, inklusive transparens, ansvarighet och val vad gäller insamling och användning av dina personliga uppgifter. TRUSTe:s mission, som en oberoende tredje part, är att påskynda onlineförtroende bland globala konsumenter och organisationer genom vår ledande förtroendemärkning för integritet och innovativa förtroendelösningar. Om du har frågor eller klagomål avseende vår intergitetspolicy eller praxis ska du kontakta oss på privacy@HotelClub.com. Om du inte är nöjd med vårt svar kan du kontakta TRUSTe här. TRUSTe-programmaet omfattar endast information som samlats in via denna webbplats.

1. Definitioner

I denna Integritetspolicy definieras alla termer som börjar med stor bokstav i denna Sektion 1 eller i inledningen.

"Affiliates och Affärspartners" betyder andra företag som HotelClub är relaterat till eller har avtal med i hotell- och reseindustrierna.

"Boka" betyder att boka/reservera.

"Cookie" betyder en liten textbaserad datafil (kaka) som skickas från vår webbserver till en prenumerants, medlems eller gästs dator för framtida identifiering av den datorn vid framtida besök på webbsidan.

"Pixeltagg" är en omärklig bild med en unik identifierare, som till funktionen liknar den för cookies, och som används för att registrera webbanvändares förflyttningar på nätet. Till skillnad från cookies, som lagras på användarens datorhårddisk, är pixeltaggar osynligt inbäddade på webbsidor och är ungefär lika stora som en punkt i slutet av denna mening.

"Gäst" betyder en individ som kan söka och boka produkter eller tjänster på webbsidan utan att vara medlem.

"Medlem" betyder en individ som har registrerat sig med webbsidan. Medlemmar har ett medlems-ID och ett lösenord.

"Medlems-ID" betyder den e-postadress som du använde (med ditt lösenord) för att logga in på vår webbsida.

"HotelClub", "oss", "vår(-t, -a)" eller "vi" betyder HotelClub och dess dotterbolag och partners.

"Personlig information" betyder all information, som registrerats i någon form, om en identifierad person, eller en person vars identitet kan härledas från denna information. Detta inkluderar, till exempel, namn, e-postadress och postadress, telefonnummer, fakturerings- och kontouppgifter och annan information som är oavsiktlig för att erbjuda produkter eller tjänster (inklusive information om individer som reser i ditt sällskap).

"Produkter och tjänster" betyder hotellboende och alla andra eventuella saker som finns tillgängliga på webbsidan.

"Sessionsdata" betyder användningsinformation, som till exempel vilken typ av webbläsare och vilket operativsystem en individ använder, domännamnet på den webbplats från vilken individen kom, datumet, tiden och varaktigheten för besöket, antal besök, genomsnittlig tid som spenderats på webbplatsen, visade sidor, individens domännamn och antal ackumulerade cookies. Den här informationen är anonym och identifierar inte några individuella besökare på platsen.

"Prenumerant" betyder en individ som väljer att få erbjudanden eller kampanjer via e-post eller på annat sätt från HotelClub utan att bli medlem eller gäst.

"Användare" betyder en gäst eller medlem.

"Webbsida" betyder www.HotelClub.com webbsida och dess respektive underwebbplats tillsammans med respektive innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga på webbsidan eller underwebbplatser.

2. Medgivande

GENOM ATT SKICKA PERSONUPPGIFTER TILL OSS, OCH/ELLER GENOM ATT ANVÄNDA VÅR WEBBSIDA GÅR DU MED PÅ ATT VI KAN TÄNKAS SAMLA IN, ANVÄNDA ELLER AVSLÖJA SÅDAN PERSONLIG INFORMATION ENLIGT DENNA INTEGRITETSPOLICY SOM TILLÅTS ELLER KRÄVS ENLIGT LAGEN.

Om du inte går med på dessa villkor, gå då inte in på webbsidan och ange inte någon personlig information till oss. Om du vägrar, eller om du återkallar ditt medgivande, eller om du väljer att inte ange den personliga information som krävs kan det tänkas att vi inte kan erbjuda dig de produkter eller tjänster som erbjuds på vår webbsida.

3. Personlig information som vi samlar in

När du endast besöker webbsidan

Du kan besöka vissa delar av vår webbsida utan att avslöja vem du är eller utan att logga in.

När du besöker vår webbsida som en gäst, medlem eller prenumerant så samlar vi in sessionsdata genom Cookies och pixeltaggar.

När du registrerar dig som medlem

Om du registrerar dig med oss som medlem samlar vi in personlig information som är nödvändig för att tillhandahålla produkter och tjänster som erbjuds på vår webbsida. Vi kräver att du anger ditt namn och din e-postadress. Du kommer också att ha ett lösenord som kommer att behövas för att få tillgång till delar av vår webbsida som är reserverad för medlemmars användning. Du kan välja att lämna andra uppgifter.

När du bokar produkter eller tjänster som medlem

När du bokar produkter eller tjänster från vår webbsida som medlem måste du ange betalningsuppgifter eller annan nödvändig information. Detta inkluderar till exempel, faktureringsinformation eller liknande information som krävs.

När du blir "Prenumerant"

När du blir prenumerant samlar vi in ditt namn och din e-postadress så att du kan ta emot erbjudanden eller kampanjer från HotelClub utan att behöva bli medlem eller gäst.

När du ringer eller skriver till vårt kundserviceteam

När du ringer eller skriver till vårt kundserviceteam samlar vi in kontaktinformation (som till exempel namn, telefonnummer, postadress eller e-postadress) och information om relevant bokning så att vi ska kunna hjälpa dig. Till exempel; om du ringer för att få hjälp med en redan existerande bokning, eller för att göra en bokning kan det tänkas att vi ber om din kontakt- och faktureringsinformation.

När vi skickar e-post eller e-nyhetsbrev

När vi skickar e-post eller e-nyhetsbrev, eller när du vidarebefordrar en kampanj eller sökresultat till tredje part, med hjälp av "Tipsa en vän", kan det tänkas att vi infogar en pixeltagg i e-postmeddelandet. Om du "Tipsar en vän" till en kampanj eller sida som du hittat på vår webbsida kommer ett engångsmail att skickas till din vän angående denna information. I dessa fall sparar eller använder vi inte uppgifterna för ytterligare eller pågående kampanjer.

När du skriver en recension

Om du skickar in en recension på vår webbplats ska du vara medveten om att alla eventuella personliga uppgifter kan läsas, samlas in eller användas av andra användare. Vi ansvarar inte för de personliga uppgifter som du väljer att inkludera i recensioner, och sådant offentliggörande av dig angående personlig information är helt frivilligt. Om du önskar begära att alla dina personliga uppgifter ska avlägsnas från din recension kan du göra detta genom att kontakta oss med hjälp av länken Kontaktinformation. Vi kan i vissa fall inte avlägsna dina personliga uppgifter, och vi kommer då att informera dig om att vi inte kan göra detta samt om orsaken.

4. Hur vi använder personlig information

Vi använder personlig information för att kunna erbjuda och förbättra de produkter och tjänster som tillhandahålls på vår webbsida:

 • För att dokumentera de resor du föredrar, att göra för din räkning, eller för att kommunicera med dig angående dina resplaner;
 • För att utfärda fakturor, administrera konton, samla in och hantera betalningar;
 • För att ge tips eller råd om hur du använder vår webbsida, informera dig om nya funktioner på vår webbsida eller tillhandahålla annan information som kan vara av intresse för användare;
 • För att anpassa den service vi erbjuder dig, skräddarsy din upplevelse på vår webbsida för dina intressen och göra mer lämpliga reserekommendationer;
 • För att skicka e-post, e-nyhetsbrev, personliga erbjudanden via direktmeddelanden eller annan kommunikation om våra tjänster, om du prenumererar för att få denna information eller om du inte har rått oss att du inte vill få sådana meddelanden;
 • För att hantera vår webbsida, diagnostisera tekniska problem, förbättra innehåll och fördela resurserna i våra system så att din upplevelse med vår webbsida är så effektiv som möjlig;
 • För att behandla och följa dina transaktioner;
 • För att skicka information till dig angående våra och våra ''Affiliates och affärspartners'' produkter och tjänster och annan information och annat material som kan vara av intresse för dig;
 • För att utveckla, förbättra, marknadsföra, sälja eller tillhandahålla HotelClubs produkter eller tjänster, eller för de företag som vi har ett kommersiellt förhållande med, men bara om du har beviljat oss tillstånd att göra så eller så kan vi annars göra det enligt gällande lag;
 • För att utvärdera kreditvärdighet och för att matcha kreditupplysningsföretag eller kreditupplysningsföretags information; för att undersöka, upptäcka och skydda HotelClub och andra tredje parter mot fel, vårdslöshet, avtalsbrott, bedrägeri, stöld och annan olaglig verksamhet; vid utförandet av dessa utvärderingar kan det tänkas att personlig information som du gett till oss avslöjas till ett registrerat kreditupplysningsföretag som kan tänkas föra ett register över dessa uppgifter.
 • För att verkställa en företagstransaktion i samband med försäljning, fusion, spinoff eller annan omorganisation i vårt bolag, där information ges till den nya kontrollerande enheten i den ordinarie affärsverksamheten;
 • För att granska samtycke med vår policy och våra avtalsförpliktelser;
 • Som tillåts av, och att följa, alla lagar eller bestämmelser; eller
 • För alla andra ändamål som du ger ditt samtycke.

Samlad information

Samlad information är information som dokumenterats på något sätt om mer än en individ, där individens identitet inte är känd och inte kan utläsas ur informationen. Vi kan tänkas använda samlad information för att beskriva vår användarbas för nuvarande eller potentiella partners, investerare och annonsörer; efter en undersökning, för att förstå och reagera på marknadens behov och preferenser; eller för att ge rekommendationer till andra användare på vår webbsida. Till exempel, om användare av vår webbsida, som har rest till en viss destination, berättade för oss att de hade positiva erfarenheter på ett hotell på den destinationen, kan det tänkas att vi rekommenderar det hotellet.

Vad vi INTE gör

Vi begär inte, och kommer inte vid något som helst tillfälle att begära din kreditkortsinformation, ditt medlems-ID eller lösenord i ett icke-säkert eller oönskat e-postmeddelande eller telefonkommunikation.

Identitetsstöld och den praxis som för närvarande kallas "nätfiske" är ett stort bekymmer för oss. Vår prioritet är att skydda information för att skydda dig mot identitetsstölder.

5. Till vem vi avslöjar personal information

Från tid till annan kan vi lämna ut din personliga information enligt följande:

 • Till de hotell som du vidtar arrangemang med via vår webbsida. Vi ger dem den personliga information som behövs för att göra och fullborda bokningen eller reservationen;
 • Till organisationer som utför tjänster för eller på uppdrag av HotelClub, till exempel för att erbjuda kundservice, behandla kreditkort, skicka e-postmeddelanden till dig å våra vägnar, för forskning, marknadsföring, databehandling, för att mäta användningen av vår webbsida, att underlätta användningen för en användare, eller för att erbjuda kreditkortstjänster eller för att utvärdera din kreditvärdighet. Vi kommer att dela med dessa företag endast den personliga information som de behöver för att arbeta för vår räkning. Vissa av dessa tjänsteleverantörer kan vara belägna i länder utanför Australien. Din personliga information kommer att ges till dessa organisationer endast om de går med på att använda sådan information endast i syfte att tillhandahålla tjänster till HotelClub, och under anvisningar av HotelClub, och med respekt för den informationen, att agera på ett sätt som är förenligt med de relevanta principer som formuleras i denna policy;
  • Genom att skicka in dina personuppgifter samtycker du till överföring, lagring och bearbetning av dina personuppgifter utanför Australien till andra företag i vår koncern eller till tredje parter som kommer att tillhandahålla dig med en produkt eller tjänst som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster till dig;
 • Vi kan tänkas samarbeta med andra företag för att erbjuda dig ytterligare produkter eller tjänster, till exempel genom kampanjer. Om du begär dessa produkter och tjänster, kommer vi att dela personlig information som är nödvändig för att dessa andra företag ska kunna tillhandahålla de produkter eller tjänster som du har begärt. Denna policy omfattar inte användning av din personliga information av dessa andra företag. Vi uppmuntrar dig att läsa ett företags integritetspolicy innan du begär någon av dess produkter eller tjänster.
 • För att skydda vår webbsida och våra rättigheter under våra Användarvillkor och regler för att skydda oss själva mot all ansvarighet eller förhindra bedräglig verksamhet; eller där det är nödvändigt att tillåta oss att utöva tillgängliga rättsmedel eller begränsa eventuell skada som vi kan tänkas ådraga oss;
 • För att verkställa en företagstransaktion, i samband med försäljning, fusion, spinoff eller annan omorganisation i vårt bolag, där information ges till den nya kontrollerande enheten i vanliga affärsverksamheten; och
 • Till våra försäkringsbolag och till tillsynsmyndigheter.

Utlämnande utan samtycke

Vänligen notera att det finns fall där användningen eller utlämnandet av personlig information kan vara motiverad eller tillåten, eller där HotelClub kan tänkas vara skyldig att avslöja information utan samtycke.

Sådana fall kan tänkas omfatta:

 • Om det krävs för att följa en stämning eller ett föreläggande som meddelats eller ett beslut av en domstol, person eller samfund med jurisdiktion att tvinga produktion av information eller för att följa regler eller domstol som relaterar till tillverkningen av register. Om vi får en formell begäran att lämna ut dina personuppgifter i samband med en rättslig process kommer vi att försöka kontakta dig angående det, om tillåtet enligt lag, via den e-postadress du angav vid registreringen, innan vi besvarar den förfrågan. Om du inte har registrerat dig med oss kommer vi att försöka att kontakta dig med hjälp av de uppgifter du angett i dina transaktioner med oss.
 • Om en lag, förordning, regel eller riktlinje kräver det.
 • Till en person som behöver informationen på grund av en nödsituation som hotar liv, hälsa eller säkerhet av en identifierbar person eller grupp.
 • Där det är nödvändigt att samla in skulder till oss.

Vi kommer inte att dela dina uppgifter med tredje parter förutom enligt vad som beskrivs i denna integritetspolicy.

6. Hur vi behåller och lagrar personlig information

Vi kommer att behålla dina personuppgifter i våra databaser i enlighet med vår policy för dokumenthantering och tillämpliga lagar. Denna period kan förlängas utöver avslutad relation med oss, men det kommer endast att bli så länge det är nödvändigt för oss att uppfylla de ändamål för vilka dina personuppgifter har samlats in – Detta kan inbegripa att säkerställa att vi har tillräcklig information för att svara på alla frågor som kan uppkomma senare. Till exempel, vi kan tänkas behöva eller vara skyldiga att behålla information för att låta dig få kredit för en resa du bokat men var tvungen att avboka. Vi kan också tänkas behöva lagra viss information för att förhindra bedrägerier; för att skydda oss själva mot ansvar, tillåta oss att utöva tillgängliga rättsmedel eller begränsa eventuella skador som vi kan tänkas ådraga oss; eller om en lag, förordning, regel eller riktlinje kräver det.

Din personliga information lagras på säkrade platser och på servrar som kontrolleras av HotelClub, som finns antingen på våra kontor eller på våra tjänsteleverantörers kontor som beskrivs i Hur vi skyddar personlig information.

7. Hur vi skyddar personlig information

HotelClub använder sig av fysiska, administrativa och tekniska skyddsåtgärder för att hjälpa till med att skydda sekretessen och integriteten av personuppgifterna, och för att minska risken för förlust, missbruk, obehörigt avslöjande av åtkomst, eller ändring av personlig information. När personlig information skickas till våra tjänsteleverantörer kräver vi, i våra kontrakt med dem, att de skyddar all personlig information på ett sätt stämmer överens med principerna ledade i denna Integritetspolicy.


Om du väljer att kontakta HotelClub via webbsidan bör du vara medveten om att all information som överförs elektroniskt via webben må hända vara osäker. HotelClub tar inget ansvar för förlust av information som du överför till oss via webben. Väljer du dock att betala med kreditkort vid bokning eller reservation på webbsidan krypteras dina kortuppgifter för transaktionen.

När vi kommunicerar med dig kan det tänkas att vi skickar e-post som okrypterad klartext eftersom vi är medvetna om att de flesta av våra medlemmar, gäster eller prenumeranter inte så lätt kan bearbeta krypterade e-postmeddelanden. Detta görs för din bekvämlighet, men med säkerhetsproblem att, om misrouted eller avlyssnat, kan det läsas lättare än krypterad e-post.


När de skickas över nätet är dina kreditkortsuppgifter skyddade med användning av SSL (Secure Socket Layer) kryptering. Kreditkortsuppgifter används endast för att betala för logikostnader som bokats genom vår tjänst. Dessa uppgifter förvaras säkert vid alla tidpunkter, används inte för något annat ändamål, och kommer aldrig lämnas till obehöriga tredje parter.

8. Hur du kommer åt eller korrigerar din personliga information

Vi strävar efter att garantera att personuppgifter är korrekta, fullständiga och aktuella som behövs för de ändamål för vilka vi använder den informationen. Om du är medlem, uppmanar vi dig att besöka medlemsprofil-fliken för att se över din personliga information. Alla användare av webbsidan kan begära tillgång till, uppdatera eller korrigera personuppgifter som vi har om dem via e-post till oss på privacy@HotelClub.com.

När som helt kan medlemmar på HotelClub se och/eller uppdatera all personlig information i deras medlemsprofil. För att göra det, logga in på Medlemskap Hemsida och klicka på "Min Profil" för att se och/eller göra önskade ändringar. Önskar du säga upp ditt medlemskap med HotelClub, meddela oss helt enkelt genom att skicka ett e-postmeddelande till customer_service@HotelClub.com.

Om du vill att vi ska ta bort all personlig information eller reseregister som finns sparat på Mitt Konto kommer vi omedelbart att göra det. Dock, när önskad personlig information är borttagen kommer du inte att kunna använda många av de tjänster som finns tillgängliga för medlemmar på vår webbsida, såvida du inte registrerar dig igen.

Kom ihåg att det kan hända att vi inte kan tillmötesgå din begäran om vi är juridiskt skyldiga att behålla denna information, eller för andra orsaker som beskrivs i ‘Hur vi behåller och lagrar din personliga information’.

9. Personlig integritet

Cookies och pixeltaggar

När du går till vår webbplats används "cookies" eller "pixeltaggar" för insamling av sessionsdata. Cookies och pixeltaggar är avsedda att hjälpa oss känna igen när du besöker vår webbplats igen och för att hjälpa oss att anpassa din upplevelse. Såvida inte en användare uttryckligen anger sin identitet (dvs. genom att registrera sig hos oss), kommer vi inte att veta vem den individuella användaren är.

De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies. Du kan instruera din webbläsare genom att ändra dess alternativ, för att sluta acceptera cookies eller fråga dig innan du godkänner en cookie från webbsidor du besöker. Du kan lära dig mer om användning av cookies genom att besöka http://networkadvertising.org eller http://www.allaboutcookies.org.

Om du väljer att inte godta våra cookies kommer du att kunna komma åt de delar på vår webbsida som är tillgängliga för allmänheten, men du kommer inte att ha tillgång till många av de produkter och tjänster som erbjuds på vår webbsida.

Tredje parter och reklam

Vi arbetar tillsammans med tredje parter när det gäller visning av annonser på vår webbplats och på platser som ägs eller drivs av andra företag. Våra annonsvisningar, tillika med dem från våra partners, använder cookies och pixeltaggar för anonym identifiering av din webbläsare. Vissa tredje parts annonsföretag, som annonsnätverk, kan kombinera anonyma uppgifter som erhållits i samband med aktivitet på vår webbplats med uppgifter som erhållits från andra källor och/eller platser. Vi använder inte och delar inte heller några personliga uppgifter med någon av våra annonsserverpartners, mediepartners eller annonsnätverk utan ditt medgivande.

Vi använder anonyma sessionsdata, som destinationen för din sökning, för att rikta annonser till dig på vår webbplats och på andra platser. Vi säljer inte dina sessionsdata till någon annan part i samband med våra annonsprogram, men vi kan eventuellt använda dem i syfte att visa annonser å andras vägnar, t.ex. reseleverantörer. Vi kan exempelvis visa en hotellannons å hotellets vägnar, medan du befinner dig på en annan webbplats. I sådana fall använder vi en tredje part, AppNexus, för att anonymt identifiera din webbläsare när du befinner dig på en annan webbplats. Om du väljer att inte få sådana annonser kan du antingen ta bort cookies på din webbläsare från adnx.com eller du kan klicka på följande länk http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Inget av våra annonsprogram inkluderar några personliga uppgifter. Om du väljer att inte få annonser via AppNexus kommer du fortfarande att få annonser, som är brett målinriktade (ej baserade på din sessionsdata) från HotelClub eller från andra parter.

Att välja bort kampanjinformation

Vi på HotelClub arbetar hårt för att erbjuda våra kunder de bästa möjliga priserna på alla våra hotell. Då och då skickar vi våra medlemmar och prenumeranter nyhetsbrev, uppdateringar och specialerbjudanden på hotell i vissa områden. Du kommer endast att få denna korrespondens om du själv har valt det, och vi hoppas att du finner dessa informativa och användbara. Skulle du dock välja att inte få dessa i framtiden kommer du att ha möjlighet att avregistrera dig från maildatabasen genom att klicka på länken Avsluta prenumeration längst ner i varje e-postmeddelande.

Övervakning

HotelClub kan tänkas att då och då övervaka och granska den information som överförts eller mottagits via webbsidan, eller via telefon- eller e-postkommunikationer, för kvalitetssäkring och andra ändamål. Vi förbehåller oss rätten att censurera, redigera, ta bort eller förbjuda överföring eller mottagande av information som HotelClub anser vara olämplig eller i strid med dessa villkor. Under övervakning kan informationen tänkas granskas, registreras eller kopieras.

Länkar

För din bekvämlighet erbjuder vår webbsida länkar till andra webbsidor. När du klickar på en av dessa länkar så lämnar du vår webbsida och hamnar på en annan webbsida. Vi är ej ansvariga för sådana tredje parts webbsidor. Du bör noggrant granska Integritetspolicyn för alla andra webbsidor som du besöker eftersom denna Integritetspolicy kommer att gälla för ditt besök på sådana andra webbsidor.

10. Ändringar för Integritetspolicyn

Vi kan tänkas ändra eller utöka denna Integritetspolicy då och då. Ändringar för Integritetspolicyn kommer att gälla för den information som samlats in från det datum vi offentliggör den uppdaterade Integritetspolicyn på vår webbplats. VÄNLIGEN KONTROLLERA DENNA INTERGITETSPOLICY SOM PUBLICERAS PÅ WEBBSIDAN REGELBUNDET FÖR ATT FÖRSÄKRA ATT DU ÄR VÄL MEDVETEN OM ALLA ÄNDRINGAR FÖR DENNA INTERGITETSPOLICY. DIN FORTSATTA ANVÄNDNING AV VÅR WEBBSIDA FÖRUTSÄTTER ATT DU ACCEPTERAR ALLA ÄNDRINGAR I DENNA INTERGITETSPOLICY.

Om vi bestämmer oss för att ändra denna policy på ett väsentligt sätt kommer vi att erhålla de nödvändiga medgivanden som krävs enligt tillämpliga integritetslagar om vi söker att samla in, använda eller avslöja personlig information för andra ändamål än dem som samtycke har inhämtats, om inte annat krävs eller tillåts enligt lag. Om vi gör ändringar i något material kommer vi att meddela dig via e-post (på den adress som är angiven på ditt konto) eller genom ett tydligt meddelande på vår webbplats innan ändringen börjar gälla. Om något av dessa förslag till ändring enligt dig är oacceptabelt kan du be att vi tar bort din personliga information från våra register, som beskrivs i ‘Hur du får tillgång till eller korrigerar din personliga information’.

11. Hur du kontaktar oss

Om du har några funderingar eller frågor angående HotelClubs Integritetspolicy eller om du vill ha mer information, vänligen kontakta oss på privacy@HotelClub.com eller HotelClub Pty Ltd, Attn: Customer Service – Privacy, PO Box Q773, Sydney NSW 1230, Australien. Vi kommer att försöka svara på alla rimliga angelägenheter eller frågor som skickats till denna e-postadress inom trettio (30) arbetsdagar från och med mottagandet, eller som krävs enligt tillämplig lag. Om vi tar emot din förfrågan från en annan e-postadress kommer vi att svara inom en rimlig tid.

KUNDER - Vänligen skicka INTE bokningsförfrågningar till e-postadressen ovan eftersom vi inte ger svar på dessa. Om du har frågor angående en existerande eller ny bokning vänligen kontakta vårt Kundservicecenter.