Privacybeleid

TRUSTe online privacy certification

Effectief vanaf 30 maart 2012

HotelClub Pty Ltd (hierna "HotelClub" genoemd) is toegewijd om de klanten de privacy en veiligheid van alle Persoonlijke Informatie te garanderen. In overeenstemming met de privacy-regelgeving, beschrijft dit Privacybeleid hoe HotelClub Persoonlijke Informatie verzamelt, hoe de Persoonlijke Informatie wordt gebruikt en de keuzes die u kunt maken over de manier waarop de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft wordt verzameld en gebruikt.

Simpel gezegd:

 • Wij zullen geen Persoonlijke Informatie verzamelen zonder uw medeweten en toestemming;
 • Wij zullen uw Persoonlijke Informatie niet bewust vrijgeven aan derden, tenzij anders vermeld in dit Privacybeleid;
 • Wij staan u toe uw Persoonlijke Informatie in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Wij zullen uw Persoonlijke Informatie alleen gebruiken om de Producten en Diensten op onze Website aan te bieden en te verbeteren; en
 • We zullen alle mogelijke stappen ondernemen om de verzamelde Persoonlijke Informatie te beveiligen.

HotelClub werd onderscheiden met TRUSTe's Privacy Seal, wat betekent dat het privacybeleid en de uitvoering ervan door TRUSTe is gecontroleerd op overeenstemming met TRUSTe's programmavereisten, zoals transparantie, aansprakelijkheid en keuze in verband met het verzamelen en gebruiken van uw persoonsinformatie. Als onafhankelijke partij stelt TRUSTe zich tot doel het online vertrouwen tussen consumenten en ondernemingen wereldwijd te bevorderen door zijn toonaangevende privacy trustmark en innovatieve vertrouwensoplossingen. Als u vragen of klachten hebt over ons privacybeleid of de uitvoering ervan, kunt u contact opnemen via privacy@HotelClub.com. Als u niet tevreden bent over onze reactie, kunt u hier contact opnemen met TRUSTe. Het TRUSTe-programma heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt via deze Website.

1. Definities

In dit Privacybeleid worden termen die met een hoofdletter beginnen gedefinieerd in sectie 1 of in de inleiding.

"Affiliaties en Zakenpartners" zijn andere bedrijven waarmee HotelClub een relatie heeft in de hotel- en reisservice-industriёn.

Met "Boeken" wordt het maken van een reservering bedoeld.

"Cookie" betekent een kleine computerfile die door onze webserver naar de computer van een Abonnee, Lid of Gast wordt gestuurd, met als doel om die computer tijdens toekomstige bezoeken aan onze Website te identificeren.

"Pixel Tag" staat voor een minuscuul grafisch element met dezelfde functie als een cookie, dat wordt gebruikt om de onlinebewegingen van internetgebruikers te volgen. In tegenstelling tot cookies, die worden opgeslagen op de harde schijf van de computer van de gebruiker, zijn pixel tags bijna onzichtbaar ingebed in webpagina's en ongeveer zo groot als de punt achter deze zin.

"Gast" betekent een individueel persoon die Producten en Diensten kan zoeken en reserveren op onze Website, zonder Lid te zijn.

"Lid" betekent een individueel persoon die zich heeft geregistreerd op de Website. Leden hebben een Leden-ID en een paswoord.

 "Leden-ID" betekent het email-adres dat u gebruikt (met uw paswoord) om in te loggen op onze Website.

"HotelClub", "ons/onze" of "wij/we" betekent HotelClub en haar dochterondernemingen en Affiliaties.

"Persoonlijke Informatie" betekent alle informatie, opgenomen in welke vorm dan ook, over een geïdentificeerd individu of een individueel persoon waarvan de identiteit kan worden afgeleid uit de informatie, zoals bijvoorbeeld naam, email- en postadres, telefoonnummer, factuur- en rekeninggegevens en overige informatie die te maken heeft met het verstrekken van Producten of Diensten (inclusief informatie over personen die met u reizen).

"Producten of Diensten" betekent de hotelaccommodatie en eventuele andere producten die beschikbaar zijn via de Website.

"Session-Data" betekent gebruiksinformatie, zoals het type internetbrowser of besturingssysteem die een individu gebruikt, de domeinnaam van de website waar de individu vandaan kwam, de datum, tijd en duur van het bezoek, het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd besteed aan de Website, bekeken pagina’s, domeinnaam van de individu en het aantal verzamelde Cookies. Deze informatie is anoniem en identificeert individuele bezoekers van de site niet.

"Abonnee" betekent een individueel persoon die ervoor kiest om aanbiedingen en promoties per email, of anders, te ontvangen van HotelClub, zonder een Lid of Gast te worden.

"Gebruiker" betekent een Gast of een Lid.

"Website" betekent de website www.HotelClub.com en haar respectieve sub-websites tesamen met de respectieve inhoud, Producten en Diensten die worden aangeboden op deze Website of sub-websites.

2. Toestemming

DOOR HET VERSCHAFFEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE AAN ONS, EN/OF HET GEBRUIKMAKEN VAN ONZE WEBSITE, STEMT U TOE DAT WIJ DEZE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN, GEBRUIKEN OF VRIJGEVEN IN OVEREENSTEMMING MET DIT PRIVACYBELEID EN ZOALS IS TOEGESTAAN OF VERPLICHT BIJ DE WET.

Indien u het niet eens bent met deze voorwaarden, bezoek dan onze Website niet en verstrek ons geen Persoonlijke Informatie. Als u weigert toestemming te geven, deze intrekt of ons geen Persoonlijke Informatie wilt verstrekken, kunnen wij de producten en diensten die op onze Website worden aangeboden mogelijk niet leveren.

3. De Persoonlijke Informatie die wij verzamelen

Als u slechts een bezoek brengt

U kunt bepaalde delen van onze Website bekijken zonder vrij te geven wie u bent of in te loggen.

Indien u onze Website bezoekt als Gast, Lid of Abonnee verzamelen wij Session-Data doormiddel van Cookies en pixel tags.

Als u zich registreert als een Lid

Indien u zich bij ons registreert als Lid, verzamelen wij de Persoonlijke Informatie die nodig is om te voorzien van de Producten en Diensten die worden aangeboden op onze website. Wij vereisen dat uw naam en email-adres aan ons worden verschaft. U zult tevens een paswoord hebben dat het mogelijk maakt om bepaalde delen van de Website te bezoeken die alleen toegankelijk zijn voor Leden. U kunt ervoor kiezen om meer informatie te verschaffen.

Als u Producten en Diensten Boekt als een Lid

Indien u als Lid Producten en Diensten via onze Website Boekt, dient u betalingsgegevens of andere noodzakelijke informatie te verschaffen. Dit kan bijvoorbeeld uw factuuradres of gelijkwaardige noodzakelijke informatie omvatten.

Als u zich "Abonneert"

Indien u een abonnee wordt verzamelen wij uw naam en email-adres, zodat u aanbiedingen of promoties van HotelClub kunt ontvangen, zonder Lid of Gast te worden.

Als u onze klantenservice belt of schrijft

Indien u belt of schrijft naar onze klantenservice, vergaren we uw contactgegevens (bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer, postadres of email-adres) en informatie over de betreffende Boeking die noodzakelijk is om u van dienst te zijn. Als u bijvoorbeeld belt voor assistentie met een bestaande Boeking of om een Boeking te maken, vereisen wij wellicht uw contact- en factuurgegevens.

Als wij e-mails of elektronische nieuwsbrieven versturen

Wanneer wij e-mails of elektronische nieuwsbrieven versturen, of als u een promotie of zoekresultaat doorstuurt aan derden via de ‘Tip een Vriend’ optie, kunnen wij mogelijk een pixel-tag toevoegen aan de email. Als u de ‘Tip een Vriend’ optie gebruikt voor een promotie of een pagina die u op onze Website gevonden hebt, dan wordt éénmalig een email met deze informatie verstuurd naar uw vriend. In deze gevallen slaan wij deze data niet op, en gebruiken wij dit niet voor toekomstige marketingdoeleinden.

Wanneer u een beoordeling schrijft

Als u een beoordeling over onze Website instuurt, moet u weten dat eventuele Persoonlijke Informatie die u meestuurt door andere gebruikers kan worden gelezen, verzameld of gebruikt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de Persoonlijke Informatie die u verstuurt via beoordelingen en deze bekendmaking van Persoonlijke Informatie door u gebeurt volkomen vrijwillig. Als u uw Persoonlijke Informatie uit uw beoordeling wenst te laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen zoals vermeld onder Contactinformatie. In sommige gevallen is het mogelijk dat wij uw Persoonlijke Informatie niet kunnen verwijderen. Wij laten u dan weten dat dit niet mogelijk is en waarom niet.

4. Hoe wij de Persoonlijke Informatie gebruiken

Wij gebruiken de Persoonlijke Informatie voor het aanbieden en verbeteren van de Producten of Diensten op onze Website:

 • Om uw reisvoorkeuren te registreren, om namens u reisplannen te maken en om er met u over te communiceren;
 • Om facturen uit te geven, rekeningen te beheren en betalingen te verzamelen en te verwerken;
 • Om tips of begeleiding te geven bij het gebruik van onze Website, om u te informeren over nieuwe functies op onze website of andere informatie te verschaffen die mogelijk interessant is voor gebruikers;
 • Om de service die wij u bieden te personaliseren, uw ervaring op onze Website aan te passen aan uw interesses en om beter geschikte reisadviezen te creёren;
 • Om u emails, electronische nieuwsbrieven, persoonlijke aanbiedingen via rechtstreekse berichten and andere communicatie over onze diensten te sturen, als u zich hebt ingeschreven om deze informatie te ontvangen of als u niet heeft aangegeven dat u dergelijke communicatie niet wenst te ontvangen;
 • Om onze website te beheren, technische problemen vast te stellen, inhoud te verbeteren en de middelen van onze systemen af te stellen zodat uw ervaring met onze Website zo efficiёnt mogelijk is;
 • Om uw transacties te traceren en te verwerken;
 • Om u informatie te sturen over de producten en diensten van onze Affiliaties en Zakenpartners, en andere informatie en materialen die wellicht interessant zijn voor u;
 • Om de Producten of Diensten van HotelClub of andere bedrijven waarmee wij een commerciёle relatie hebben te ontwikkelen, verbeteren, marketen, verkopen of aan te bieden. Dit alleen als u toestemming hebt gegeven aan ons, of als dit mogelijk is onder de toegepaste wet;
 • Om kredietwaardigheid te evalueren of te accorderen met de gegevens van het kredietbureau of kredietinformatiebureau; om onderzoek in te stellen, op te sporen en te beschermen van HotelClub en derden tegen fouten, nalatigheid, contractbreuk, fraude, diefstal en andere illegale activiteiten; om deze evaluaties uit te voeren kan door u verschafte persoonlijke informatie bekendgemaakt worden aan een geregistreerd kredietbureau, die deze informatie mogelijk bewaard.
 • Om een zakelijke transactie te verrichten in verband met een verkoop, fusie, spin-off of een andere zakelijke reorganisatie van onze onderneming, waarbij de informatie wordt verschaft aan de nieuwe beherende entiteit in de reguliere gang van zaken;
 • Om de naleving van ons beleid en contractuele verplichtingen te controleren;
 • Zoals toegestaan door, en om te voldoen aan alle wettelijke of reglementaire voorschriften of bepalingen; of
 • Voor ieder ander doel waarvoor u toestemming geeft.

Geaggregeerde Informatie

Geaggregeerde informatie is informatie die in welke vorm dan ook is opgeslagen over meer dan één persoon, waarbij de identiteit van het individu niet bekend is en niet kan worden afgeleid uit de informatie. Wij kunnen geaggregeerde informatie gebruiken om potentiёle partners, investeerders en adverteerders inzicht te geven in onze Gebruikers; om na onderzoek de behoeften en voorkeuren van de markt te begrijpen; of om andere Gebruikers van onze Website te adviseren. Als Gebruikers van onze Website bijvoorbeeld naar een bepaalde bestemming gereist zijn, en ons op de hoogte hebben gesteld van positieve ervaringen in het hotel waar ze verbleven, kunnen wij dat hotel mogelijk aanbevelen.

Wat we NIET doen

Wij zullen nooit, op geen enkel moment, vragen naar uw credit card-gegevens, Leden-ID of login-paswoord via een niet-beveiligde of ongevraagde email of telefoongesprek.

Identiteitsfraude en de handeling momenteel bekend als "phishing" zijn van grote zorg voor ons. Het beveiligen van informatie en het beschermen van u tegen identiteitsfraude kent onze prioriteit.

5. Aan wie wij Persoonlijke Informatie vrijgeven

Van tijd tot tijd kunnen wij mogelijk als volgt Persoonlijke Informatie vrijgeven:

 • Aan hotels met wie u afspraken hebt gemaakt doormiddel van onze Website. Wij voorzien hen van de Persoonlijke Informatie die noodzakelijk is om de Boeking of reservering af te ronden;
 • Aan organisaties die diensten verstrekken voor of in naam van HotelClub, bijvoorbeeld om klantenservice te bieden, credit cards te verwerken, namens ons e-mailberichten naar u te versturen, voor onderzoek, marketing, dataverwerking, om gebruik van de Website te meten, om het gebruik voor de klanten te vergemakkelijken, om credit card-service te bieden of uw kredietwaardigheid te evalueren. Wij delen alleen de noodzakelijke Persoonlijke Informatie met deze bedrijven zodat zij namens ons hun werk kunnen verrichten. Sommige van deze servicebedrijven bevinden zich mogelijk buiten Australiё. Uw Persoonlijke Informatie wordt alleen verstrekt aan deze organisaties als zij instemmen deze informatie alleen te gebruiken met als doel service te bieden aan HotelClub, onder de instructies van HotelClub en met respect voor de informatie, op een manier die consistent is met de relevante principes aangehaald in dit Beleid;
  • Door het invoeren van Persoonlijke Informatie geeft u toestemming voor het versturen, opslaan en verwerken van uw Persoonlijke Informatie buiten Australiё, naar een ander bedrijf binnen onze groep of derden die u voorzien van een product en ons helpen bij het verzorgen van onze diensten voor u;
 • Wij werken mogelijk samen met andere bedrijven om u aanvullende Producten en Diensten te bieden, zoals bijvoorbeeld doormiddel van aanbiedingen. Indien u deze Producten en Diensten bestelt, zullen wij de Persoonlijke Informatie delen die nodig is voor deze bedrijven om de door u bestelde Producten en Diensten te leveren. Dit beleid dekt niet het gebruik van uw Persoonlijke Informatie door deze andere bedrijven. We raden u aan om het privacybeleid van een bedrijf door te nemen alvorens u gebruik maakt van hun producten of diensten.
 • Om onze Website en onze rechten onder onze Gebruiksvoorwaarden te beschermen; om onszelf te beschermen tegen aansprakelijkheid of frauduleuze activiteiten te voorkomen; of, als het nodig is, om ons de mogelijkheid te bieden beschikbare rechtsmiddelen in te schakelen of opgelopen schade te beperken;
 • Om een zakelijke transactie te verrichten in verband met een verkoop, fusie, spin-off of een andere zakelijke reorganisatie van onze onderneming, waarbij de informatie wordt verschaft aan de nieuwe beherende entiteit in de reguliere gang van zaken; en
 • Aan onze verzekeraars en aan regelgevende agentschappen. 

Vrijgeving zonder toestemming

Neem in acht dat er omstandigheden zijn waarbij het gebruik of vrijgeven van Persoonlijke Informatie mogelijk gerechtvaardigd of toegestaan is, of waarbij HotelClub mogelijk verplicht is om informatie zonder toestemming vrij te geven.

Zulke omstandigheden kunnen zijn:

 • Indien het vereist is om te voldoen aan een dagvaarding, een uitgegeven dwangbevel of een beschikking van een rechtbank, persoon of instantie die bevoegd is om het aanleveren van informatie af te dwingen of om te voldoen aan de regels van de rechtbank met betrekking tot aanleveren van opgeslagen gegevens. Indien wij een officieel verzoek ontvangen om uw Persoonlijke Informatie vrij te geven in verband met juridische stappen zullen wij proberen om, als het bij de wet toegestaan is, contact met u op te nemen via het email-adres dat u hebt opgegeven tijdens uw registratie, voordat we reageren op dat verzoek. Als u zich niet hebt geregistreerd bij ons zullen we proberen contact op te nemen via de gegevens die u heeft opgegeven bij uw transacties met ons.
 • Indien een wet, verordening, regel of richtlijn het vereist.
 • Aan een persoon die de informatie nodig heeft in een noodgeval waarbij het leven, de gezondheid of de veiligheid van een identificeerbaar persoon of groep bedreigd wordt.
 • Indien het nodig is om gelden te incasseren die aan ons verschuldigd zijn.

Wij zullen uw informatie niet delen met derden, tenzij zoals beschreven in dit Privacybeleid.

6. Hoe wij Persoonlijke Informatie bewaren en opslaan

Wij zullen uw Persoonlijke Informatie bewaren in onze database, in overeenstemming met het beleid dat wij hanteren aangaande beheren van gegevens en de wet die van toepassing is. De periode hiervan kan uitstrekken tot na het beёindigen van uw relatie met ons, maar alleen zolang het voor ons nodig is, om de doelen waarvoor wij de Persoonlijke Informatie hebben vergaard af te ronden – mogelijk ook om ons te verzekeren dat we over voldoende informatie beschikken om te reageren op zaken die zich in een later stadium aandienen. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om informatie te bewaren om u de mogelijkheid te bieden een tegoed te krijgen voor een reis die u Geboekt hebt, maar heeft moeten annuleren. Het is tevens wellicht noodzakelijk om bepaalde gegevens te bewaren als bescherming tegen frauduleuze praktijken; om onszelf te beschermen tegen aansprakelijkheid, ons de mogelijkheid te bieden beschikbare rechtsmiddelen in te schakelen of opgelopen schade te beperken; of als een wet, verordening, regel of richtlijn het vereist.

Uw Persoonlijke Informatie wordt opgeslagen op beveiligde locaties en op de servers die worden beheerd door HotelClub en zich bevinden in onze kantoren of in de kantoren van onze dienstverleners, zoals beschreven in ‘Hoe wij Persoonlijke Informatie beschermen’.

7. Hoe wij Persoonlijke Informatie beschermen

HotelClub gebruikt fysieke, administratieve en technische beveiliging om te helpen bij het beschermen van de vertrouwelijkheid en integriteit van Persoonlijke Informatie, en om het risico op verlies, misbruik, onbevoegde toegang of aanpassing van Persoonlijke Informatie te verkleinen. Als Persoonlijke Informatie wordt verzonden naar onze dienstverleners dan vereisen wij in onze contracten met hen dat ze de Persoonlijke Informatie beschermen, consistent met de aangegeven principes in dit Privacybeleid.

Als u ervoor kiest contact op te nemen met HotelClub via de Website, dient u zich ervan bewust te zijn alle informatie die electronisch verstuurd wordt via het World Wide Web mogelijk niet beveiligd is. HotelClub kent geen aansprakelijkheid voor het verlies van informatie die u naar ons verstuurd via het World Wide Web. Kiest u er echter voor om uw boeking of reservering op onze Website te betalen met een credit card, dan worden de kaartgegevens gecodeerd voor de transactie.

Tijdens communicatie met u verzenden wij ongecodeerde standaard tekst, omdat we ervan bewust zijn dat de meeste Leden, Gasten en Abonnees geen gecodeerde emails kunnen verwerken. Dit doen we voor uw gemak, maar met het veiligheidsrisico dat, mocht het worden omgeleid of onderschept, het eenvoudiger te lezen is dan gecodeerde email.

Terwijl uw credit card-gegevens worden verstuurd over het internet, worden ze beschermt door het gebruik van een SSL (Secure Socket Layer) encryptie. Credit card-gegevens worden alleen gebruikt voor het betalen van accommodatie-gerelateerde kosten voor Boekingen via onze service. Deze gegevens worden ten alle tijde beveiligd opgeslagen, worden nooit gebruikt voor andere doeleinden en worden nooit uitgegeven aan onbevoegde derden.

8. Hoe u uw Persoonlijke Informatie kunt raadplegen en corrigeren

Wij proberen ervoor te zorgen dat Persoonlijke Informatie zo naukeurig, compleet en actueel mogelijk is, met het oog op de doelen waarvoor wij de informatie gebruiken. Als u een Lid bent, raden we u aan om via het ‘Mijn Profiel’-tabblad uw Persoonlijke Informatie te bekijken. Alle Gebruikers van de Website mogen een verzoek indienen om toegang te krijgen tot de Persoonlijke Informatie waarover wij beschikken, en deze bij te werken of te corrigeren. Dit kan door een email te zenden naar privacy@HotelClub.com.

HotelClub Leden kunnen op ieder gewenst moment alle Persoonlijke Informatie inzien en/of bijwerken via het ledenprofiel. Om dit te doen dienen ze in te loggen op de Lidmaatschap Homepage en ‘Mijn Profiel’ te selecteren. Als u wenst om uw lidmaatschap van HotelClub te beёindigen kunt u simpelweg een e-mail sturen naar customer_service@HotelClub.com.

Indien u verzoekt om alle Persoonlijke Informatie of opgeslagen reisgegevens van uw account te verwijderen, zullen wij dit direct doen. Als benodigde Persoonlijke Informatie is verwijderd kunt u echter geen gebruik meer maken van veel diensten die onze Website biedt aan Leden, tenzij u zich opnieuw registreert.

Houd er rekening mee dat wij mogelijk niet in staat zijn uw verzoek in te willigen als wij rechtmatig verplicht zijn om de informatie te bewaren, of vanwege andere redenen die worden aangegeven in ‘Hoe wij uw Persoonlijke Informatie bewaren en opslaan’.

9. Privacy

Cookies en Pixel Tags

Als u onze Website bezoekt, worden "cookies" of "pixel tags" gebruikt om Session-Data te verzamelen. Cookies en pixel tags hebben tot doel ons te helpen u te herkennen tijdens een bezoek aan onze Website, en ons te helpen uw online ervaring te personaliseren. Tenzij de gebruiker ons specifiek op de hoogte stelt van zijn/haar identiteit (bijv. door zich bij ons te registreren), weten wij niet wie de individuele gebruiker is.

De meeste internetbrowsers accepteren automatisch Cookies. U kunt uw browser opdracht geven, door instellingen te wijzigen, om te stoppen met het accepteren van Cookies of om u te melden als een website die u bezoekt een Cookie wil plaatsen. U kunt meer te weten komen over het gebruik van Cookies via de websites http://networkadvertising.org of http://www.allaboutcookies.org.

Als u besluit om geen Cookies te accepteren, krijgt u wel toegang tot de delen van de Website die beschikbaar zijn voor het algemeen publiek, maar u kunt geen toegang krijgen tot veel van de Producten en Diensten die aangeboden worden op onze Website.

Derde Partijen en Reclame

Wij werken samen met derden die advertenties plaatsen op onze Website en op sites die eigendom zijn van en beheerd worden door andere ondernemingen. Onze reclameservers en die van onze partners gebruiken cookies en pixel tags om uw browser anoniem te identificeren. Sommige externe reclamebedrijven, zoals reclamenetwerken, kunnen anonieme informatie die verkregen werd in samenhang met de activiteit op onze Website combineren met informatie die via andere bronnen en/of websites werd verkregen. Wij gebruiken of delen geen Persoonlijke Informatie met onze reclameserverpartners, mediapartners of reclamenetwerken zonder uw toestemming.

Wij gebruiken anonieme Session Data zoals het doel van uw zoekopdracht, om op onze Website en op andere sites doelgerichte reclame te maken. Wij verkopen uw Session Data niet aan derden in samenhang met onze reclameprogramma's, maar we kunnen ze gebruiken om reclameboodschappen te tonen namens anderen, zoals reisaanbieders. Zo zouden wij namens een hotel een advertentie van dat hotel kunnen tonen terwijl u zich op een andere site bevindt. In dergelijke gevallen gebruiken wij een externe partij, AppNexus, die uw browser anoniem identificeert terwijl u zich op een andere site bevindt. Als u zich wenst uit te schrijven voor dit soort reclame, kunt u ofwel cookies van adnx.com op uw browser verwijderen of u klikt op de volgende link http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Geen van onze reclameprogramma's bevatten Persoonlijke Informatie van u. Wanneer u zich uitschrijft voor AppNexus kunt u nog wel reclame ontvangen van HotelClub of van andere partijen die in ruime zin worden bereikt (niet op basis van uw Session Data).

Geen promotionele informatie meer ontvangen

Wij werken er bij HotelClub hard aan om onze klanten de best mogelijke tarieven te bieden voor al onze hotels. Van tijd tot tijd versturen we aan onze Leden en Abonnees nieuwsbrieven, updates en aanbiedingen voor hotels in bepaalde gebieden. U ontvangt dergelijke correspondentie alleen als u daarvoor specifiek hebt gekozen, en we hopen dat u deze informatief en nuttig vindt. Mocht u er echter voor kiezen om deze informatie in de toekomst niet meer te ontvangen, vindt u de optie om uzelf af te melden voor de nieuwsbrief onder aan iedere email.

Observeren

HotelClub kan van tijd tot tijd alle informatie die verzonden of ontvangen is door de Website, email- en telefooncommunicatie observeren en beoordelen, voor kwaliteitsgarantie en andere redenen. Wij behouden het recht om de verzending of ontvangst van informatie die HotelClub beschouwt als ongepast of in strijd met deze voorwaarden te censureren, bewerken, verwijderen of verbieden. Tijdens het observeren kan de informatie onderzocht, opgeslagen of gekopieerd worden.

Links

Voor uw gemak biedt onze Website links naar andere websites. Als u op een link klikt verlaat u onze website en bezoekt u een andere website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor zulke sites van derden. U dient zorgzuldig het privacybeleid van elke andere website die u bezoekt door te nemen, aangezien dat privacybeleid van toepassing is op uw bezoek aan die website, en kan variёren van ons beleid.

10. Veranderingen aan het privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd veranderen of aanvullen. De veranderingen in het privacybeleid gelden voor zowel de verzamelde informatie vanaf het moment dat het aangepaste privacybeleid is toegevoegd aan onze Website. GELIEVE HET GEPUBLICEERDE PRIVACYBELEID OP ONZE WEBSITE REGELMATIG TE LEZEN, OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT U ZICH BEWUST BENT VAN ALLE VERANDERINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID. HET CONTINUE GEBRUIKEN VAN ONZE WEBSITE IMPLICEERT DAT U ALLE VERANDERINGEN IN DIT PRIVACYBELEID ACCEPTEERT.

Als wij besluiten om dit beleid op een materiёle wijze aan te passen, veschaffen wij de toestemmingen die onder de toegepaste privacywetten noodzakelijk zijn als wij plannen hebben voor het vergaren, gebruiken en vrijgeven van Persoonlijke Informatie voor doelen die anders zijn als waar we al toestemming voor hebben, behalve als het anders vereist of verplicht is bij de wet. Als wij ingrijpende wijzigingen aanbrengen, zullen wij u via e-mail op de hoogte brengen (op het in uw account opgegeven adres) of door middel van een duidelijke kennisgeving op onze Website voordat de wijzigingen van kracht worden. Als u enige voorgestelde veranderingen onacceptabel acht kun u verzoeken dat uw Persoonlijke Informatie uit onze opgeslagen gegevens wordt verwijderd, zoals beschreven in "Hoe u uw Persoonlijke Informatie kunt raadplegen en corrigeren".

11. Hoe kunt u contact met ons opnemen

Indien u enige bezorgdheid of vragen hebt over het Privacybeleid van HotelClub, of meer informatie wenst, gelieve contact op te nemen via privacy@HotelClub.com of HotelClub Pty Ltd, Attn: Customer Service – Privacy, PO Box Q773, Sydney NSW 1230, Australia. Wij zullen pogen om te reageren op alle redelijke zorgen of vragen die worden verzonden naar dit e-mailadres, binnen dertig (30) werkdagen na ontvangst, of zoals vereist door de toegepaste wet. Als we uw verzoek ontvangen op een ander e-mailadres zullen we reageren binnen een redelijke tijd.


KLANTEN – Stuur alstublieft GEEN vragen over boekingen naar het bovenstaand e-mailadres. Deze worden niet beantwoord. Als u een vraag hebt over een bestaande of nieuwe boeking, neem contact op met onze Klantenservice.