Dasar Privasi

TRUSTe online privacy certification

Efektif 30 Mac 2012

HotelClub Pty Ltd (dirujuk sebagai sebagai “HotelClub” selepas ini) adalah komited dalam memastikan keselamatan dan kesulitan maklumat peribadi pelanggan yang dikumpul. Selaras dengan undang-undang privasi, dasar privasi ini menerangkan prosedur pengumpulan maklumat peribadi HotelClub, bagaimana maklumat peribadi digunakan dan pilihan anda berkenaan cara maklumat dikumpul dan digunakan.

Secara ringkas:

 • Maklumat peribadi tidak akan dikumpul tanpa pegetahuan dan kebenaran anda
 • Maklumat peribadi anda tidak akan sengaja didedahkan kepada pihak ketiga kecuali seperti yang tertera di dasar privasi
 • Anda dibenarkan untuk melihat, mengemaskini dan memadamkan maklumat peribadi anda
 • Maklumat peribadi anda hanya akan digunakan untuk membekalkan dan meningkatkan produk dan perkhidmatan yang kami tawarkan dalam laman web kami; dan
 • Kami akan mengambil langkah-langkan yang diperlukan untuk menjaga keselamatan maklumat peribadi yang kami perolehi dari anda

HotelClub telah dianugerahkan Seal Kesulitan TRUSTe. Ini bermakna, dasar privasi dan praktis-praktis yang diamalkan telah disemak oleh TRUSTe dan adalah memenuhi syarat-syarat Program TRUSTe dari segi ketelusan, akauntabiliti dan pilihan berkenaan dengan pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi anda. Misi TRUSTe sebagai pihak ketiga yang bebas adalah untuk mempertingkatkan kepercayaan konsumer dan organisasi di serata dunia melalui trustmark dan trust solutions yang inovatif. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai dasar privasi atau praktis-praktis kami, sila hubungi kami di privacy@HotelClub.com. Jika anda tidak puas dengan respons kami, anda boleh hubungi TRUSTe here. The TrustE program hanya meliputi maklumat yang dikumpul dari laman web ini.

1. Definisi

Dalam Dasar Privasi ini, istilah yang bermula dengan huruf besar dijelaskan di Seksyen 1 atau di mukadimah.

“Rakan-rakan Perniagaan dan Kerjasama” bermaksud syarikat lain dalam industri hotel dan pelancongan yang mempunyai kaitan atau kontrak dengan HotelClub.

"Tempah" bermaksud untuk menempah.

“Kuki” bermaksud fail komputer kecil yang dihantar dari pelayan laman web kami ke komputer pelanggan rangkaian, Ahli atau Tetamu untuk tujuan pengenalan komputer tersebut apabila laman web dilawat pada masa hadapan.

“Tag Piksel” bermaksud grafik kecil dengan pengenal unik, serupa dengan fungsi kuki, dan digunakan untuk mengesan pergerakan Online pengguna Laman Web. Ia adalah berbeza dari kuki di mana kuki disimpan di dalam cakera keras komputer pengguna manakala tag piksel adalah terbenam serta tidak kelihatan di laman web dan saiznya adalah sebesar noktah pada akhir ayat ini.

“Tetamu” bermaksud individu yang boleh mencari atau menempah Produk atau Perkhidmatan di Laman Web tanpa menjadi Ahli.

“Ahli” bermaksud individu yang telah mendaftar di Laman Web. Ahli-ahli mempunyai ID Ahli dan satu kata laluan.

“ID Ahli” bermaksud alamat e-mel yang telah anda gunakan (dengan kata laluan anda) untuk log masuk ke Laman Web kami. 

“HotelClub”, “kami’ atau “kita” bermaksud HotelClub dan subsidiari dan rakan-rakan perniagaan kami.

“Maklumat Peribadi” bermaksud sebarang maklumat, direkod dalam apa jua bentuk, tentang seorang individu, atau individu di mana identitinya boleh diketahui dari maklmat tersebut. Ini termasuk, seperti contoh, nama, e-mel dan alamat surat-menyurat, nombor telefon, maklumat bil dan akaun dan maklumat lain yang dibekalkan apabila Produk dan Perkhidmatan disediakan (termasuk maklumat tentang individu yang melancong dengan anda).

“Produk atau Perkhidmatan” bermaksud penginapan hotel barangan lain yang terdapat di Laman Web.

“Data Sesi” bermaksud penggunaan maklumat, seperti jenis pelayar internet dan sistem operasi yang diguna oleh individu, nama domain laman web di mana individu datang dari, tarikh, masa dan tempoh masa lawatan tersebut, bilangan lawatan dan purata masa yang dihabiskan di Laman Web, muka halaman yang ditengok, nama domain individu dan bilangan kuki yang terkumpul. Maklumat ini adalah tanpa nama dan tidak mengenal pasti individu yang melawat laman web.

“Pelanggan Rangkaian” bermaksud individu yang memilah untuk menerima tawaran dan promosi dengan e-mel dari HotelClub tanpa menjadi Ahli atau Tetamu.

“Pengguna” bermaksud seorang Tetamu atau Ahli.

“Laman Web” bermaksud tapak web www.HotelClub.com dan tapak web sub lain dengan kandungan, Produk dan Perkhidmatan yang tersedia di Tapak Web ini dan Tapak Web Sub lain.

2. Kebenaran

DENGAN PEGEMUKAAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA KEPADA KAMI, DAN/ATAU MENGGUNAKAN LAMAN WEB KAMI, ANDA BERSETUJU UNTUK KAMI MENGUMPUL, MENGGUNA DAN MENDEDAHKAN MAKLUMAT PERIBADI TERSEBUT SELARAS DENGAN DASAR PRIVASI DAN SEPERTI YANG DIBENARKAN ATAU DIKEHENDAKI OLEH UNDANG-UNDANG.

Jika anda tidak bersetuju dengan terma-terma ini, sila jangan melihat Laman Web atau membekalkan sebarang Maklumat Peribadi kepada kami. Jika anda menolak atau menarik balik kebenaran anda, atau anda memilih untuk tidak membekalkan sebarang Maklumat Peribadi kepada kami, kami mungkin tidak dapat membekalkan produk dan perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web kami kepada anda.

3. Maklumat Peribadi yang kami kumpul

Apabila anda hanya melawat

Anda boleh melawat sesetengah bahagian laman web kami tanpa mendedahkan identiti anda atau log-masuk.

Jika anda melawat Laman Web sebagai Tetamu, Ahli atau Pelanggan Rangkaian, kami akan mengumpul Data Sesi melalui Kuki dan tag piksel.

Apabila anda mendaftar sebagai Ahli

Jika anda mendaftar sebagai Ahli kami, kami akan mengumpul Maklumat Peribadi  yang diperlukan untuk membekalkan Produk dan Perkhidmatan yang terdapat di Laman Web kami. Kami akan memerlukan nama dan alamat e-mel anda. Anda juga akan diberi satu kata laluan di mana ia akan diperlukan untuk mengakses bahagian-bahagian Laman Web yang dikhaskan untuk kegunaan Ahli. Anda berhak untuk membekalkan maklumat lain.

Apabila anda Menempah Produk atau Perkhidmatan sebagai Ahli

Apabila anda Menempah Produk atau  Perkhidmatan dari Laman Web kami sebagai Ahli, anda mesti membekalkan maklumat bayaran atau sebarang maklmat lain yang diperlukan. Ini termasuk, sebagai contoh, maklumat bil atau maklumat serupa sebagaimana yang dikehendaki.

Apabila anda “Melanggan”

Apabila anda menjadi Pelanggan Rangkaian, kami akan mengumpul nama dan alamat e-mel anda supaya anda dapat menerima tawaran atau promosi dari HotelClub tanpa menjadi Ahli atau Tetamu.

Apabila anda memanggil atau menulis kepada Pasukan Perkhidmatan Pelanggan Kami.

Apabila anda memanggil atau menulis kepada Pasukan Perkhidmatan Pelanggan kami, kami akan mengumpul maklumat perhubungan anda (sebagai contoh nama, nombor telefon, alamat surat-menyurat, atau alamat e-mel) dan maklumat Tempahan yang relevan yang diperlukan untuk kami membantu anda. Sebagai contoh, jika anda memanggil kami untuk bantuan atas tempahan yang dibuat atau untuk membuat tempahan, kami mungkin akan meminta maklumat perhubungan dan maklumat bil dari anda.

Apabila kami menghantar e-mel atau e-surat berita

Apabila kami menghantar e-mel atau e-surat berita, atau apabila anda menghantar promosi atau hasil carian kepada pihak ketiga, dengan menggunakan “Rujuk kepada Rakan”, kami mungkin akan memasukkan tag piksel di dalam e-mel tersebut. Jika anda “Rujuk kepada Rakan” ke satu muka atau promosi yang boleh didapati di Laman Web kami, e-mel sekali pakai akan dihantar kepada kawan anda mengenai maklumat ini. Dalam keadaan ini, kami tidak akan menyimpan atau mengguna data tersebut untuk sebarang tujuan pemasaran sampingan atau beterusan.

Apabila anda menulis pengulasan

Jika anda mengemukakan ulasan di Laman Web kami, anda harus menyedari bahawa Maklumat Peribadi anda yang dikemukakan bersama ulasan anda akan dapat dilihat, dikumpul atau diguna oleh pengunna-pengguna lain. Kami tidak bertanggungjawab atas Maklumat Peribadi yang anda telah pilih untuk kemukakan bersama ulasan dan pendedahan Maklumat Peribadi oleh anda adalah atas kerelaan anda sendiri. Jika anda hendak Maklumat Peribadi anda disingkirkan dari ulasan anda, anda boleh berbuat demikian dengan menghubungi kami di Maklumat Perhubungan yang dinyatakan. Dalam sesetengah kes, kami mungkin tidak dapat menyingkirkan Maklumat Peribadi anda dan jika ini berlaku, kami akan memberitahu anda dan menerangkan sebab-sebabnya.

4. Bagaimana kami mengguna Maklumat Peribadi

Kami menggunakan Maklumat Peribadi semata-mata untuk membekalkan dan mempertingkatkan Produk dan Perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web kami:

 • Untuk merekod pilihan pelancongan anda, untuk membuat bagi pihak anda, atau untuk menghubungi anda tentang rancangan pelancongan anda;
 • Untuk mengisu invois, mentadbir akaun, mengumpul dan memproses bayaran;
 • Untuk memberikan tips atau panduan tentang bagaimana Laman Web kami harus diguna, memberitahu anda tentang ciri-ciri baru di Laman Web kami, atau untuk memberi maklumat lain yang mungkin diminati pengguna;
 • Untuk memperibadikan perkhidmatan yang kami bekalkan kepada anda, menyesuaikan pengalaman anda di Laman Web kami dengan minat anda dan untuk memberi cadangan pelancongan yang lebih sesuai;
 • Untuk menghantar e-mel, e-surat berita, tawaran peribadi atau maklumat lain mengenai perkhidmatan kami melalui pemesejan secara langsung kepada anda, jika anda telah melanggan ke rangkaian kami untuk menerima maklumat sedemikian atau anda belum memberitahu kami tentang keengganan anda untuk menerima maklumat sedemikian dari kami;
 • Untuk mengendalikan Laman Web kami, mendiagnos masalah teknikal, mempertingkatkan kandungan dan memperuntukkan sumber-sumber sistem kami supaya pengalaman anda di Laman Web kami adalah se-efisien mungkin;
 • Untuk memproses dan mengesan transaksi;
 • Untuk menghantar maklumat tentang produk dan perkhidmatan kami atau Rakan Kerja dan Rakan Perniagaan kami dan maklumat lain dan bahan lain yang mungkin menarik minat anda;
 • Untuk menghasil, meningkatkan, memasar, menjual atau menyediakan Produk atau Perkhidmatan HotelClub, atau syarikat lain yang mempunyai ikatan komersil dengan kami, tetapi hanya jika anda telah memberi kebenaran kepada kami untuk berbuat demikian, atau jika kami dibenarkan untuk berbuat demikian dibawah undang-undang yang berkenaan.
 • Untuk menilai kedudukan kredit dan untuk memadankan maklumat biro kredit atau agensi laporan kredit, untuk menyiasat, mengesan dan melindungi HotelClub dan pihak ketiga dari kesilapan, kecuaian, pelanggaran kontrak, penipuan, kecurian dan aktiviti-aktiviti haram lain; dengan melaksanakan penilaian ini, maklumat peribadi yang dibekalkan oleh anda mungkin didedahkan kepada agensi kredit yang berdaftar di mana rekod maklumat tersebut mungkin akan disimpan.
 • Untuk melaksanakan transaksi korporat yang berkaitan dengan jualan, penggabungan, keluaran sampingan atau penyusunan semula korporat di syarikat kami, di mana maklumat dibekalkan kepada entiti baru dalam perjalanan biasa perniagaan.
 • Untuk mengaudit kepatuhan terhadap polisi dan obligasi kontrak kami;
 • Seperti yang dibenarkan oleh, dan selaras dengan, segala keperluan undang-undang dan peraturan atau peruntukan; atau
 • Untuk sebarang tujuan lain yang telah disetujui oleh anda.

Maklumat Teragregat

Maklumat Teragregat adalah maklumat yang direkod dalam apa jua bentuk tentang lebih dari seorang individu di mana identiti individu tidak diketahui dan tidak boleh diketahui dari maklumat. Kami mungkin menggunakan maklumat teragregat untuk menggambarkan asas Pengguna kami kepada rakan kongi perniagaan yang sedia ada atau rakan niaga berpotensi, pelabur dan pengiklan; selepas satu tinjauan, untuk memahami dan bertindakbalas kepada keperluan dan pilihan pasaran; untuk membuat pengesyoran kepada Pengguna lain Laman Web kami. Sebagai contoh, jike Pengguna Laman Web kami telah melancong ke sebuah destinasi dan memberitahu kami bahawa mereka mempuyai pengalaman yang positif di hotel tersebut, kami mungkin akan mengesyorkan hotel tersebut.

Apa yang kami TIDAK buat

Kami tidak dan tidak akan, meminta maklumat kad kredit, ID Ahli atau kata laluan untuk log masuk dari anda pada bila-bila masa melalui e-mel atau telefon. Kecurian identiti dan amalan yang dikenali sebagai “phising” pada masa kini merupakan kebimbangan terbesar kami. Perlindungan maklumat untuk melindungi anda dari kecurian identiti adalah matlamat utama kami.

5. Kepada siapa kami mendedahkan Maklumat Peribadi

Dari masa ke semasa, kami mungkin akan mendedahkan Maklumat Peribadi anda seperti berikut:

 • Untuk hotel-hotel di mana anda membuat aturan melalui Laman Web kami. Kami membekalkan mereka Maklumat Peribadi yang diperlukan untuk membuat dan melengkapkan tempahan;
 • Kepada organisasi untuk melaksanakan perkhidmatan untuk atau bagi pihak HotelClub, sebagai contoh utnuk membekalkan perkhidmatan pelanggan, memproses kad kredit, menghantar e-mel kepada anda bagi pihak kami, untuk penyelidikan, pemasaran, pemprosesan data, untuk menyukat penggunaan Laman Web kami, bagi membantu penggunaan Pengguna, atau untuk menawarkan perkhidmatan kad kredit atau untuk menilai kelayakan kredit anda. Kami hanya akan mengongsi Maklumat Peribadi yang diperlukan oleh mereka untuk bekerja bagi pihak anda dengan syarikat lain. Sesetengah pembekal perkhidmatan mungkin terletak di luar Australia. Maklumat Peribadi anda akan dibekalkan kepada organisasi hanya jika mereka bersetuju untuk menggunakan maklumat untuk tujuan pembekalan perkhidmatan kepada HotelClub, dan dibawa arahan HotelClub, dan dengan penghormataan atas maklumat tersebut, untuk bertindak dalam cara yang  konsisten dengan prinsip yang dinyatakan di Dasar ini;
  • Dengan penghantaran Maklumat Peribadi anda, anda bersetuju untuk Maklumat Peribadi anda dihantar, disimpan dan diproses diluar Australia kepada syarikat lain dari kumpulan kami atau pihak ketifa yang akan membekalkan anda produk atau perkhidmatan untuk membantu kami membekalkan perkhidmatan kepada anda;
 • Kami mungkin berkerjasama dengan syarikat lain untuk menawarkan Produk atau Perkhidmatan sampingan kepada anda, sebagai contoh, melalui promosi. Jika anda meminta Produk dan Perkhidmatan, kami akan kongsi Maklumat Peribadi yang diperlukan oleh syarikat lain untuk membekalkan Produk atau Perkhidmatan yang telah anda minta. Dasar ini tidak termasuk penggunaan Maklumat Peribadi anda oleh syarikat lain. Kami mengalakkan anda untuk membaca dasar privasi syarikat-syarikat sebelum meminta sebarang produk atau perkhidmatannya.
 • Untuk melindungi Laman Web dan hak kami di bawah Terma dan Syarat Penggunaan; untuk melindungi kami dari liabiliti atau mengelakkan aktiviti penipuan; atau di mana ia diwajibkan untuk membenarkan kami mendapat remedi yang tersedia atau mengehadkan ganti rugi yang mungkin terpaksa ditampung kami
 • Untuk memberi kesan kepada transaksi korporat, berhubung dengan penjualan, penggabungan, durian runtuh atau penyusunan semula perbadanan korporat kami, di mana maklumat dibekalkan kepada entiti kawalan dalam aktiviti perniagaan biasa; dan
 • Untuk penanggung insurans kami dan agensi kawal selia.

Pendedahan tanpa kebenaran

Sila ambil perhatian bahawa terdapat keadaan di mana penggunaan atau pendedahan Maklumat Peribadi adalah wajar atau dibenarkan, atau di mana HotelClub diwajibkan untuk mendedahkan maklumat tersebut tanpa kebenaran.

Keadaan sedemikian mungkin termasuk:

 • Jika di perlukan untuk mematuhi sepina atau waran yang diisu atau perintah oleh mahkamah, orang atau badan dengan bidang kuasa untuk mewajibkan pembekalan maklumat atau untuk mengikut peraturan atau mahkamah berkaitan dengan pembekalan rekod. Jika kami menerima permohonan rasmi untuk mendedahkan Maklumat Peribadi berhubung dengan tindakan undang-undang, kami akan cuba untuk menghubungi anda tentangnya, jika dibenarkan oleh undang-undang, melalui alamat e-mel yang anda bekalkan sewaktu pendaftaran, sebelum kami bertidakbalas pada permohonan. Jika anda belum mendaftar dengan kami, kami akan cuba menghubungi anda dengan butir-butir yang anda bekalkan di transaksi anda dengan kami
 • Jika diperlukan oleh undang-undang, peraturan, kaedah atau panduan
 • Kepada seseorang yang memerlukan maklumat tersebut oleh sebab kecemasan yang mengancam nyawa, kesihatan atau keselamatan seseorang atau satu kumpulan yang dikenalpasti
 • Diperlukan untuk mengumpul wang yang dihutang kepada kami

Kami tidak akan mengongsi maklumat anda dengan pihak ketiga kecuali seperti yang diterangkan di Dasar Privasi.

6. Bagaimana kami mengekalkan dan menyimpan Maklumat Peribadi

Kami akan mengekalkan Maklumat Peribadi anda dalam pangkalan data selaras dengan dasar rekod pentadbiran kami dan undang-undang yang relevan. Tempoh ini mungkin dilanjutkan melebihi tempoh hubungan anda dengan kami, tetapi ia hanya setakat yang diperlukan untuk kami memenuhi tujuan pengumpulan Maklumat Peribadi anda – ini mungkin termasuk pemastian bahawa kami mempunyai maklumat secukupnya untuk bertindakbalas terhadap apa-apa isu yang mungkin tertimbul kemudiannya. Sebagai contoh, kami mungkin perlu atau diwajibkan untuk mengekalkan Maklumat Peribadi anda untuk membenarkan anda mendapat kredit untuk lawatan yang ditempah tetapi terpaksa dibatalkan. Kami mungkin juga perlu mengekalkan sesetengah maklumat untuk mengelakkan aktiviti penipuan, untuk melindungi kami dari sebarang liabiliti, membenarkan kami untuk mendapatkan remedi yang sedia ada atau untuk mengehadkan sebarang ganti rugi yang kami perlu tampung; atau di mana undang-undang, peraturan atau panduan yang mewajibkannya.

Maklumat Peribada anda akan disimpan di lokasi yang selamat dan pelayan adalah di bawah kawalan HotelClub, terletak di pejabat kami ataupun di pejabat pembekal perkhidmatan kami  seperti yang diterangkan di Bagaimana kami melindungi Maklumat Peribadi.

7. Bagaimana kami melindungi Maklumat

HotelClub menggunakan pelindung fizikal, pentadbiran dan teknikal untuk membantu melindungi kesulitan dan integriti Maklumat Peribadi dan mengurangkan risiko kerugian, penyalahgunaan, akses kepada pendedahan dan perubahan Maklumat Peribadi yang tidak dibenarkan. Apabila Maklumat Peribadi dihantar ke pembekal perkhidmatan kami, mengikut kontrak kami, mereka perlu melindungi kesemua Maklumat Peribadi dengan cara yang selaras dengan prinsip yang dinyatakan di Dasar Privasi ini.

Jika anda memilih untuk menghubungi HotelClub melalui Laman Web, anda harus sedar bahawa sebarang maklumat yang dihantar secara elektronik ke jaringan sejagat mungkin tidak selamat. HotelClub tidak akan bertanggungjawab atas sebarang maklumat yang anda hantarkan kepada kami melalui Jaringan Sejagat. Walaubagaimanapun, jika anda pilih untuk menggunakan kad kredit apabila membuat tempahan di Laman Web kami, butiran kad kredit anda adalah disulitkan untuk transaksi tersebut.

Apabila kami berhubung dengan anda, kami akan menghantar e-mel dengan teks biasa yang tidak disulitkan kerean kami sedar bahawa kebanyakan Ahli, Tetamu ataupun Pelanggan Rangkaian tidak mempunyai kemudahan untuk memproses e-mel yang disulitkan. Ini adalah untuk kemudahan anda, tetapi oleh kerana kerisauan keselamatan, jika dihantar ke alamat yang salah, ia adalah lebih mudah dibaca dari e-mel yang disulitkan.

Apabila dihantar melalui Internet, butir kad kredit anda dilindungi dengan menggunakan penyulitan SSL (Secure Socket Layer). Butir kad kredit hanya akan digunakan untuk membayar kos berkaitan dengnan tempahan penginapan melalui perkhidmatan kami. Butir-butir ini akan disimpan secara selamat sepanjang masa, tidak akan digunakan untuk tujuan lain dan tidak akan dibekalkan kepada pihak ketiga yang tidak dibenarkan.

8. Bagaimana untuk mengkases dan membetulkan Maklumat Peribadi anda

Kami berusaha untuk memastikan Maklumat Peribadi adalah tepat, lengkap dan terkini kerana ia adalah wajib untuk tujuan penggunaan maklumat tersebut oleh kami. Jika anda adalah Ahli, kami mengalakkan anda untuk melawat tab profil keahlian untuk mengkaji Maklumat Peribadi anda. Semua Pengguna Laman Web boleh meminta akses untuk mengemas kini atau membetulkan Maklumat Peribadi yang kami ada mengenai mereka dengan menghantar e-mel kepada kami di privacy@HotelClub.com.

Ahli HotelClub boleh melihat dan/atau mengemaskini semua Maklumat Peribadi mereka di profil keahlian mereka pada bila-bila masa. Untuk berbuat demikian, log masuk ke Laman Utama Keahlian dan klik pada “Profil Saya” untuk melihat dan/atau membuat perubahan yang diperlukan. Sekiranya anda ingin membatalkan keahlian anda dengan HotelClub, anda hanya perlu memberitahu kami dengan menghantar e-mel ke customer_service@HotelClub.com.

Jika anda memohon agar semua Maklumat Peribadi dan rekod pelancongan yang disimpan di Akaun Saya untuk dihapuskan, kami akan berbuat demikian secepat mungkin. Setelah Maklumat Peribadi dihapuskan, anda tidak akan dapat menggunakan perkhidmatan yang boleh didapati di Laman Web kami untuk Ahli-ahli melainkan anda memohon menjadi ahli semula.

Sila ingat bahawa kami tidak dapat memenuhi perminataan anda jika kami diwajibkan oleh undang-undang untuk memyimpan maklumat, atau untuk tujuan lain yang diterangkan di “Bagaimana kami mengekalkan dan menyimpan Maklumat Peribadi Anda”.

9. Privasi

Kuki dan Tag Piksel

Apabila anda mengakses Laman Web kami, “kuki” atau “tag piksel” digunakan untuk mengumpul Data Sesi. Kuki dan tag piksel digunakan untuk membantu kami mengenalpasti anda semasa anda melawat Laman Web kami sekali lagi dan membantu kami mengubahsuaikan pengalaman online anda. Melainkan jika pengguna memberitahu kami identiti dia (contoh dengan mendaftar dengan kami), kami tidak akan ketahui identiti pengguna individu.

Kebanyakan pelayar Internet akan menerima kuki secara automatik. Anda boleh mengawal pelayar anda dengan menukar pilihan-pilihan, untuk memberhentikan penerimaan kuki atau memberitahu anda sebelum kuki dari Laman Web yang dilawat anda diterima. Anda boleh mempelajari lebih mengenai penggunaan kuki dengan melawat http://networkadvertising.org or http://www.allaboutcookies.org.

Jika anda membuat keputusan untuk tidak menerima kuki kami, anda hanya dapat mengakses bahagian Laman Web yang tersedia untuk orang umum, anda tidak akan dapat mengakses ke pelbagai Produk dan Perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web kami.

Pihak Ketiga dan Pengiklanan

Kami bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melayan iklan di Laman Web kami dan melayan iklan di laman web dimiliki atau dioperasi ohleh syarikat lain. Pelayar iklan kami dan pelayar iklan rakan kongsi, menggunakan kuki dan tag piksel untuk mengenalpasti identiti pelayar secara sulit. Sebahagian syarikat iklan pihak ketiga seperti ad networks, mungkin menggabungkan maklumat sulit yang didapati dari aktiviti laman web kami dengan maklumat yang didapati di mana-mana rakan kongsi pelayar iklan kami, rakan kongsi media atau ad networks tanpa kebenaran anda.

Kami menggunakan Data Sesi, seperti carian destinasi anda, bagi mengiklankan Laman Web dan laman web lain kepada anda. Kami tidak menjual Data sesi kepada sebarang pihak ketiga berhubung dengan program ad kami tetapi kami mugkin menggunakannya untuk membuat iklan bagi pihak yang lain seperti pembekal pelancongan. Sebagai contoh, kami mungkin memberi iklan hotel kepada anda ketika anda berada di laman web lain, bagi pihak hotel tersebut. Dalam keadaan ini. Kami menggunakan AppNexus pihak ketiga untuk mengenalpasti pelayar anda ketika berada di lama web lain. Jika anda berhasrat untuk tidak mengambil bahagian dalam pengiklanan begini, anda boleh menghapuskan kuki di pelayar anda dari adnx.com atau anda boleh klik pautan berikut http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp. Semua program iklan kami tidak mengandungi Maklumat Peribadi anda. Dengan tidak mengambil bahagian dalam AppNexus, anda masih mungkin menerima iklan dari HotelClub atau iklan dari parti lain yang mempunyai sasaran umum (bukannya berdasarkan Data Sesi).

Pilihan untuk tidak menerima maklumat promosi

Kami di HotelClub bekerja keras untuk menyediakan kadar yang terbaik mungkin di semua hotel-hotel kami untuk pelanggan kami. Dari masa ke semasa, kami akan menghantar surat berita Ahli dan Pelanggan, maklumat terkini dan tawaran khas untuk hotel-hotel di kawasan tertentu. Anda hanya akan menerima maklumat-maklumat ini jika anda telah pilih untuk buat demikian dan kami berharap anda akan mendapati mereka berguna. Walaubagaimanapun, jika anda pilih untuk tidak menerima mereka pada masa akan datang, anda mempunyai kuasa untuk memberhentikan langganan anda dari pangkalan data mel dengan menekan pautan Berhentikan Langganan di bawah setiap e-mel.

Pemantauan

HotelClub dari masa ke semasa mungkin memantau dan mengkaji semula sebarang maklumat yang dihantar atau diterima melalui Laman Web, atau melalui telefon atau e-mel, untuk jaminan kualiti atau tujuan lain. Kami berhak untuk menapis, mengedit, menyingkir atau melarang penghantaran atau penerimaan sebarang maklumat di mana HotelClub rasa tidak sesuai atau melanggar Terma dan Syarat ini. Semasa pemantauan, maklumat mungkin diperiksa, direkod atau disalin.

Pautan

Untuk kemudahan anda, Laman Web kami menyediakan pautan ke laman web lain. Apabila anda menekan salah satu pautan, anda akan meninggalkan Laman Web kami dan di bawa ke laman web lain. Kami tidak bertanggungjawab atas laman web pihak ketiga. Anda harus meneliti kenyataan privasi laman web lain yang anda lawat kerana kenyataan privasi tersebut akan diguna pakai pada lawatan anda ke laman web lain.

10. Perubahan pada Dasar Privasi

Kami mungkin akan mengubah atau menambah maklumat dalam Dasar Privasi dari masa ke semasa. Pertukaran Dasar Privasi akan mempengaruhi maklumat yang dikumpul dari tarikh di mana kami memaparkan Dasar Privasi diubah di Tapak Web kami. SILA PERIKSA DASAR PRIVASI YANG DITERBITKAN DI LAMAN WEB SECARA TETAP BAGI MEMASTIKAN ANDA SEDAR TENTANG SEGALA PERUBAHAN PADA DASAR PRIVASI. PENGGUNAAN BERTERUSAN LAMAN WEB KAMI MENANDAKAN ANDA MENERIMA SEGALA PERUBAHAN PADA DASAR PRIVASI.

Jika kami membuat keputusan untuk mengubah dasar ini secara terperinci, kami akan mendapatkan kebenaran yang diperlukan dibawah undang-undang privasi jika kami hendak mengumpul, mengguna atau mendedahkan Maklumat Peribadi untuk tujuan selain tujuan di mana kebenaran telah diberikan, kecuali jika diwajibkan atau dibenarkan oleh undang-undang. Jika kami membuat perubahan terperinci, kami akan menghubungi anda melalui e-mel (di alamat yang dinyatakan di akaun anda) atau melalui notis yang menonjolkan di Laman Web kami sebelum perubahan itu menjadi efektif. Jika sebarang perubahan tidak dapat diterima anda, anda boleh minta kami untuk menghapuskan Maklumat Peribadi anda dari rekod kami, seperti yang diterangkan di “Bagaimana untuk mengakses dan membetulkan Maklumat Peribadi anda”.

11. Cara menghubungi kami

Jika anda mempunyai sebarang kerisauan atau pertanyaan tentang Dasar Privasi HotelClub atau menginginkan maklumat lanjut, sila hubungi kami di privacy@HotelClub.com atau HotelClub Pty Ltd, Attn: Perkhidmatan Pelanggan – Privasi, PO BOX Q773, Sydney NSW 1230, Australia. Kami akan cuba bertindak balas kepada semua kerisauan dan pertanyaan yang dihantar ke alamat e-mel tersebut dalam masa tiga puluh (30) hari bekerja selepas e-mel diterima atau atau seperti yang diwajibkan oleh undang-undang yang berkaitan. Jika kami menerima permintaan anda di alamat e-mel yang berlainan, kami akan cuba bertindak balas dalam jangka masa yang munasabah.

PELANGGAN – Sila JANGAN mengemukakan pertanyaan berkaitan tempahan ke alamat e-mel diatas kerana mereka tidak akan dilayan. Jika anda mempunyai soalan berkenaan tempahan sedia ada atau pertanyaan tentang tempahan baru, sila ke Customer Service Center.